Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giám sát hàng hóa tại cảng hàng không
tchq
(TBTCO) - Chiều 4/7, Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội thảo triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng hàng không đến cộng đồng doanh nghiệp (DN).