Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nâng cấp
bkav
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg. Theo đó, nâng cấp 3 vụ chuyên môn thành 3 cục thuộc Tổng cục Thuế.
anh moi
(TBTCO) - Theo Bộ Giao thông Vận tải, Dự án nâng cấp Quốc lộ 19 qua Tây Nguyên có tổng mức đầu tư 3.654 tỷ đồng, gồm 150 triệu USD vốn ODA của Ngân hàng Thế giới và 86 tỷ đồng vốn đối ứng trong nước.
quốc lộ
(TBTCO) - Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn Mỏ Cày đến Khâu Băng, tỉnh Bến Tre có tổng mức đầu tư hơn 2.120 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.
gt
(TBTCVN) - Trong năm 2020, ngành Giao thông vận tải (GTVT) đã đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, tái cấu trúc vận tải... và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp quan trọng vào thành tựu của cả nhiệm kỳ (2016 - 2020).
đường sắt
(TBTCO) - Dự án cải tạo, nâng cấp một số vị trí trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh với tổng kinh phí đầu tư 7.000 tỷ đồng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021.
gt
(TBTCVN) - Chương trình chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Bộ GTVT ban hành, với mục tiêu đưa GTVT là ngành tiên phong về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ số sâu rộng trong toàn bộ các hoạt động quản lý.
cục thuế đồng tháp
(TBTCO) - Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã đơn giản hoá 140 thủ tục hành chính để đáp ứng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Đến nay đã hoàn thành nâng cấp 56 thủ tục hành chính lên mức 3 và 4.
cục thuế quảng ninh
(TBTCO) - Tổng cục Thuế cho biết, để chi cục thuế khu vực đi vào hoạt động thông suốt, ngành Thuế đã thực hiện 200 lượt nâng cấp với 20 ứng dụng quản lý thuế.
cục thuế đồng tháp
(TBTCO) - Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp 56 thủ tục hành chính lên cấp độ 3 và 4. Các thủ tục còn lại đang sẽ hoàn thành nâng cấp trong năm 2020.