Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị quyết
TT
(TBTCO) - Theo kế hoạch, năm 2020 phải chuyển 38.500 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tình hình cổ phần hóa, thoái vốn chậm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành kế hoạch này.
ban KTTW
(TBTCO) - Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tại tỉnh Thanh Hóa sẽ giúp người dân thụ hưởng thành tựu của quá trình phát triển này.
hỗ trợ
(TBTCO) - Việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn TP. Đà Nẵng đến nay chưa có đơn thư khiếu nại, chưa phát hiện có dấu hiệu tiêu cực.
TSĐB
(TBTCO) - Có hiệu lực cách đây 3 năm, Nghị quyết 42 đã tạo cơ chế xử lý đồng bộ, thống nhất với nợ xấu và tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, một số cơ chế được trông chờ nhất của Nghị quyết 42, kỳ vọng tháo gỡ những nút thắt lớn nhất trong xử lý nợ xấu trên thực tế lại chưa đạt hiệu quả như mong đợi.
Công tác quản lý, điều hành tài chính - ngân sách nhà nước đóng góp quan trọng
(TBTCVN) - Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, ngành Tài chính đã cụ thể hóa thành các chương trình công tác, kế hoạch hành động, nỗ lực hoàn thành thắng lợi và toàn diện các nhiệm vụ tài chính - NSNN được giao, góp phần đưa nghị quyết của Đảng thiết thực đi vào cuộc sống.
Công nhân và 80 kỹ sư đang tích cực hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho ga Suối Tiên
(TBTCVN) - Giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 ước tính đến hết tháng 8 mới đạt hơn 41,48% kế hoạch. Giải ngân chậm có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, muốn thúc đẩy giải ngân, các địa phương cần quyết liệt hơn nữa, nếu chậm, sẽ thu hồi hoặc điều chuyển vốn cho dự án khác.
BT
(TBTCO) - Bên cạnh một số bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân ước tính đến 31/8 đạt trên 45%, vẫn còn 31 bộ, ngành và 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 35% và thậm chí 11 bộ, ngành giải ngân dưới 10%.
tổng cục thuế
(TBTCO) - Chiều 18/8, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn về Nghị quyết 94, Thông tư 69/2020/TT-BTC về xử lý nợ thuế. Hội nghị cũng đã ghi nhận các ý kiến của các cục thuế nhằm hoàn thiện văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.
Giảm 15% tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 22 năm 2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 84 của Chính phủ.