Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vé xe buýt điện tử
xe buyt
(TBTCO) - Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị đã có đề xuất thành phố cho phép các tuyến buýt thường được sử dụng làn đường dành riêng cho tuyến buýt nhanh BRT từ 4 giờ đến 23 giờ hàng ngày; các phương tiện khác được sử dụng làn đường dành riêng cho BRT từ 23 giờ đến 4 giờ ngày hôm sau.
xe buyt
(TBTCO) - Người dân có thể đến đăng ký làm vé xe buýt điện tử tại 41 điểm bán vé tháng trên địa bàn Hà Nội và nhận vé sau 3 ngày (không kể thứ bảy và chủ nhật).