Lợi nhuận theo quý giảm dần, VOS ban hành quy chế kiểm toán nội bộ

09:20 | 26/05/2022 Print
(TBTCO) - Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco, mã cổ phiếu VOS, sàn HOSE) vừa ban hành quy chế kiểm toán nội bộ. Về kinh doanh, lợi nhuận quý I của doanh nghiệp vừa có sự suy giảm so với 2 quý liền trước đó, dòng tiền kinh doanh cũng âm trong quý I/2022.

Quy chế kiểm toán nội bộ của VOS vừa được ban hành quy định về mục tiêu, phạm vi hoạt động, vị trí, nhiệm vụ quyền hạn, nguyên tắc hoạt động của kiểm toán nội bộ công ty.

Lợi nhuận theo quý giảm dần, VOS ban hành quy chế kiểm toán nội bộ
Lợi nhuận theo quý giảm dần, VOS ban hành quy chế kiểm toán nội bộ. Ảnh: T.L
GVR: Lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 giảm 44% Pinaco (PAC) đặt mục tiêu lợi nhuận quý II thấp hơn thực hiện quý I Vincom Retail quý I/2022 đạt 378 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Phạm vi kiểm toán nội bộ bao gồm hoạt động đưa ra đảm bảo và tư vấn độc lập, khách quan được thiết kế nhằm tạo thêm giá trị và hoàn thiện các hoạt động của Vosco.

Kiểm toán nội bộ giúp cho công ty đạt các mục tiêu của mình bằng cách áp dụng các phương pháp tiếp cận có nguyên tắc và mang tính hệ thống nhằm đánh giá và nâng cao hiệu quả của các quy trình quản lý rủi ro, quy trình kiểm soát và quản trị.

Quy chế của Vosco cũng đưa ra yêu cầu người làm công tác kiểm toán không được đồng thời đảm nhận các công việc thuộc đối tượng của kiểm toán nội bộ. Người phụ trách kiểm toán nội bộ cần lập kế hoạch chi tiết hợp lý để hoàn thành mỗi cuộc kiểm toán sau khi xem xét tính chất và sự phức tạp của cuộc kiểm toán.

Về tình hình kinh doanh của Vosco quý I/2022, công ty này đạt doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 402 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 55,7 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận này tuy tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại sụt giảm khá mạnh so với 2 quý liền trước đó là quý III và quý IV/2021.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 của Vosco ghi nhận là gần 82 tỷ đồng và quý III/2021 là hơn 185 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận của Vosco đang diễn biến theo xu hướng giảm liên tục trong 3 quý gần đây.

Về cơ cấu nguồn vốn, Vosco hiện vẫn đang trong tình trạng bị thâm hụt vốn chủ sở hữu. Theo đó, vốn điều lệ ghi nhận theo vốn góp của chủ sở hữu là 1.400 tỷ đồng, nhưng giá trị vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối tháng 3/2022 chỉ là 1.065 tỷ đồng.

Quy mô nợ phải trả của công ty cũng đang lớn hơn vốn chủ sở hữu với giá trị là 1.707 tỷ đồng. Trong đó, giá trị vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là gần 130 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 467 tỷ đồng./.

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam