Theo kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2022, PAC đạt doanh 1.080 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 55 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch.

Pinaco (PAC) đặt mục tiêu lợi nhuận quý II thấp hơn thực hiện quý I
Pinaco (PAC) đặt mục tiêu lợi nhuận quý II thấp hơn thực hiện quý I. Ảnh: T.L
Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Lợi nhuận quý IV tăng, nhưng cả năm giảm GVR: Lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 giảm 44% Đại hội cổ đông VietinbankSc thông qua mục tiêu lợi nhuận năm 2022 đạt 505 tỷ đồng

Tổng giá trị đầu tư xây dựng trong quý I/2022 là 4.896 triệu đồng, đạt 24% kế hoạch năm. Trong đó, hoạt động xây lắp đạt 120 triệu đồng, đầu tư thiết bị là 4.776 triệu đồng.

Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II, công ty dự kiến đạt doanh thu 1.070 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 47 tỷ đồng. Theo đó, kế hoạch kinh doanh quý II được Pinaco đặt ra với các con số đều thấp hơn thực hiện quý I/2022.

Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022 theo đó được công ty đặt ra với 2.150 tỷ đồng doanh thu và 102 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty này, Hội đồng quản trị đề nghị Tổng giám đốc công ty tập trung đẩy mạnh công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực, các khâu từ quản lý hàng tồn kho, quản trị mua hàng, sản xuất, bán hàng…

Một số yêu cầu khác về quản trị được đặt ra với Tổng giám đốc là các hoạt động tài chính, đầu tư xây dựng và các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hội đồng quản trị công ty này cũng đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư máy móc thiết bị sản xuất pin R03 theo đề nghị của Tổng giám đốc; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng “văn phòng làm việc và trưng bày sản phẩm” tại quận 1, TP.Hồ Chí Minh./.