Theo đó, doanh thu quý IV của tập đoàn đạt gần 9.680 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ năm trước, luỹ kế cả năm đạt 26.390 tỷ đồng, tăng gần 25%. Biên lợi nhuận gộp được duy trì ở mức trên 26%, cả năm đạt 29,2% cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước (21,8%).

Doanh thu tài chính quý IV giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước, khi đạt 264 tỷ đồng giảm 83,8%, luỹ kế cả năm doanh thu tài chính đạt 812 tỷ đồng giảm 72,6% so với năm trước.

GVR: Lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 giảm 44%
Ảnh minh họa

Lợi nhuận khác của tập đoàn giảm mạnh, đạt 99 tỷ đồng trong quý IV (giảm 89% cùng kỳ năm trước), luỹ kế cả năm đạt 521 tỷ đồng, giảm gần 53%.

Theo lý giải của GVR, nguyên nhân là do quý IV năm 2020 công ty mẹ của tập đoàn có ghi nhận khoản lợi nhuận từ thoái vốn đầu tư, và một số vườn cây cao su được tập trung thanh lý trong kỳ (năm 2021 các đơn vị đã chủ động hơn trong việc thực hiện thanh lý vườn cây cao su hết chu kỳ khai thác).

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 của GVR đạt 1.787 tỷ đồng, giảm 44% cùng kỳ năm trước, cả năm đạt 5.602 tỷ đồng, tăng 10,36%, vượt mục tiêu đặt ra hồi đầu năm.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của Tập đoàn Cao su đạt hơn 79.000 tỷ đồng, giảm 1.200 tỷ so với đầu năm chủ yếu giảm ở khoản nợ vay dài hạn. GVR có hơn 10.225 tỷ tiền gửi ngân hàng và 5.328 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền./.