Thứ năm 05/10/2023 09:37 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 30°C
Ninh Bình 30°C
Quảng Ninh 31°C
Thừa Thiên Huế 29°C
TP Hồ Chí Minh 29°C
Đà Nẵng 31°C
Hà Nội

30°C

Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 37°C
Độ ẩm: 84%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 27°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 31°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 33°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 29°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 28°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 32°C mây rải rác
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 34°C mây thưa
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 32°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 28°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 22°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 30°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 30°C mây rải rác
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 25°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 23°C mây rải rác
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 23°C mây rải rác
Bến Tre

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33°C
Độ ẩm: 81%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 29°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 33°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Biên Hòa

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35°C
Độ ẩm: 79%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 26°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 32°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 29°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 32°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Cà Mau

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35°C
Độ ẩm: 74%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 33°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 25°C mưa vừa
Cao Bằng

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34°C
Độ ẩm: 69%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 32°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 26°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 27°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 26°C mây cụm
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 21°C mây rải rác
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 20°C mây rải rác
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 19°C mây cụm
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 21°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 27°C mây rải rác
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 28°C mây rải rác
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Hà Giang

30°C

Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35°C
Độ ẩm: 68%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 31°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 25°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 29°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 28°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 24°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 24°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 24°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 24°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 30°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Hà Nội

30°C

Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 37°C
Độ ẩm: 84%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 27°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 31°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 33°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 29°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 28°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 32°C mây rải rác
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 34°C mây thưa
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 32°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 28°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 22°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 30°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 30°C mây rải rác
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 25°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 23°C mây rải rác
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 23°C mây rải rác
Hải Phòng

32°C

Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39°C
Độ ẩm: 70%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 27°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 32°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 32°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 31°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 28°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 27°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 26°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 31°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 32°C mây rải rác
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 30°C mây rải rác
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 27°C mây rải rác
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 22°C mây cụm
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 23°C mây cụm
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 27°C mây cụm
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 28°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 23°C mây cụm
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 22°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 28°C mây thưa
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 30°C mây rải rác
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 24°C mây thưa
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 24°C mây rải rác
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 23°C bầu trời quang đãng
Hòa Bình

30°C

Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35°C
Độ ẩm: 65%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 32°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 33°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 32°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 27°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 26°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 25°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 32°C mây thưa
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 34°C mây thưa
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 27°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 24°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 30°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 28°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Khánh Hòa

30°C

Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33°C
Độ ẩm: 61%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 28°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 33°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 24°C mưa cường độ nặng
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 23°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 32°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 25°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 24°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 30°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Lâm Đồng

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28°C
Độ ẩm: 65%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 29°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 20°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 24°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 22°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 20°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Lạng Sơn

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31°C
Độ ẩm: 66%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 29°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 24°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 24°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 23°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 26°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 26°C mây cụm
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 20°C mây rải rác
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 19°C mây thưa
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 18°C mây rải rác
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 24°C mây cụm
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 19°C mây rải rác
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 18°C mây rải rác
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 17°C mây cụm
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 17°C mây thưa
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 19°C mây thưa
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 23°C mây thưa
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 26°C mây thưa
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 21°C mây rải rác
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 19°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 19°C mây rải rác
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 18°C mây rải rác
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 19°C mây cụm
Lào Cai

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33°C
Độ ẩm: 77%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 25°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 30°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 27°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Long An

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34°C
Độ ẩm: 80%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 30°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 30°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 33°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 31°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Nam Định

30°C

Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 35°C
Độ ẩm: 70%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 27°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 31°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 32°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 31°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 28°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 27°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 27°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 27°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 31°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 33°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 31°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 27°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 29°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 29°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 26°C mây cụm
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 28°C mây cụm
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 28°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 27°C mây rải rác
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 29°C mây rải rác
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 27°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 23°C mây thưa
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 23°C mây thưa
Nghệ An

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31°C
Độ ẩm: 68%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 31°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 30°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 24°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 23°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 22°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 24°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 23°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 22°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 22°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 22°C mưa cường độ nặng
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 20°C mưa cường độ nặng
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 20°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 20°C mây rải rác
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 20°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Nha Trang

31°C

Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38°C
Độ ẩm: 72%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 30°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 27°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 26°C mưa cường độ nặng
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 31°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 27°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 26°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 25°C mưa vừa
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 30°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Ninh Bình

30°C

Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34°C
Độ ẩm: 70%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 31°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 32°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 32°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 27°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 27°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 26°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 25°C mây thưa
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 27°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 31°C mây rải rác
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 33°C mây rải rác
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 27°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 26°C mây rải rác
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 26°C mây rải rác
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 29°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 28°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 28°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 28°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 29°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 28°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 25°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 23°C mây cụm
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 23°C mây rải rác
Ninh Thuận

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31°C
Độ ẩm: 68%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 29°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 28°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 24°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 23°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 25°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 23°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Phan Thiết

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34°C
Độ ẩm: 74%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 32°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 30°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 26°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Phú Yên

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31°C
Độ ẩm: 72%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 28°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 24°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 24°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 23°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Quảng Bình

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 27°C
Độ ẩm: 68%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 22°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 22°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 29°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 25°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 22°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 20°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 24°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 21°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 21°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 21°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 20°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 20°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 19°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 19°C mưa vừa
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Quảng Ngãi

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 77%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 27°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 21°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 21°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 20°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 19°C mây rải rác
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 21°C mây rải rác
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 27°C mây rải rác
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 24°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 21°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 24°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 20°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 20°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 19°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 19°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 23°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 23°C mưa vừa
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 22°C mưa vừa
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Quảng Ninh

31°C

Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34°C
Độ ẩm: 61%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 32°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 33°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 32°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 27°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 26°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 25°C mây rải rác
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 22°C mây cụm
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 21°C mây rải rác
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 22°C mây rải rác
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 27°C mây rải rác
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 30°C mây cụm
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 27°C mây cụm
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 24°C mây cụm
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 23°C mây thưa
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 22°C mây rải rác
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 21°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 22°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 28°C mây thưa
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 30°C mây thưa
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 27°C mây cụm
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 23°C mây rải rác
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 22°C mây rải rác
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 22°C mây thưa
Quảng Trị

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35°C
Độ ẩm: 77%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 32°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 29°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 26°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 25°C mây rải rác
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 24°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 31°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 29°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 24°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 24°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 28°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 26°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 27°C mưa vừa
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 23°C mưa vừa
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Quy Nhơn

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34°C
Độ ẩm: 75%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 27°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 29°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 27°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 26°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 30°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Sapa

20°C

Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 21°C
Độ ẩm: 83%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 18°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 22°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 15°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 15°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 14°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 14°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 13°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 14°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 14°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 14°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 13°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 13°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 13°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 13°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 14°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 17°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 14°C mây đen u ám
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 15°C mây đen u ám
Sóc Trăng

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34°C
Độ ẩm: 79%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 29°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 27°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 32°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 32°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 25°C mưa vừa
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 24°C mưa vừa
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 25°C mưa vừa
Sơn La

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 73%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 27°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 19°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 12:00 20°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 21:00 19°C mưa vừa
Chủ nhật, 08/10/2023 00:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 03:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 06:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/10/2023 09:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 12:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 15:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 18:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 08/10/2023 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 00:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 03:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 09/10/2023 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 09/10/2023 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 10/10/2023 00:00 18°C mây đen u ám
Tây Ninh

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33°C
Độ ẩm: 79%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 30°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 30°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 27°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 25°C