Thứ năm 07/07/2022 14:30 | Hotline: 0965 199 586 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 26°C
Ninh Bình 33°C
Quảng Ninh 29°C
Thừa Thiên Huế 33°C
TP Hồ Chí Minh 33°C
Đà Nẵng 36°C
VNI: 1,159.90 - 10.29 (0.90%)
KL: 383,989,370 (CP) GT: 8,269,596 (tỷ)
101 169 144 ATC
VN30: 1,224.06 - 12.12 (1%)
KL: 90,822,500 (CP) GT: 2,900,271 (tỷ)
23 2 5 ATC
HNX: 272.23 - 0.31 (0.11%)
KL: 45,795,611 (CP) GT: 776,543 (tỷ)
23 313 35 ATC
HN30: 476.14 - 2.96 (0.63%)
KL: 24,437,400 (CP) GT: 533,280 (tỷ)
4 11 7 ATC
UPCOM: 86.06 - -0.17 (-0.19%)
KL: 27,912,013 (CP) GT: 528,376 (tỷ)
97 735 158 KL liên tục
Hà Nội

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 100%
giông bão Mưa lớn
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 32°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 27°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 27°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 26°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 25°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 26°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 27°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 33°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 27°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 32°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 33°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 29°C mây cụm
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 32°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 33°C mây cụm
Bến Tre

30°C

Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 37°C
Độ ẩm: 73%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 31°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 28°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 25°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 25°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 27°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 26°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 27°C mưa nhẹ
Biên Hòa

33°C

Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40°C
Độ ẩm: 69%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 27°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 27°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 28°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 26°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 24°C mưa cường độ nặng
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 24°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 28°C mưa nhẹ
Cà Mau

32°C

Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38°C
Độ ẩm: 60%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 32°C mây cụm
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 26°C mưa vừa
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 25°C mưa vừa
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 25°C mưa vừa
Cao Bằng

33°C

Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40°C
Độ ẩm: 62%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 27°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 25°C mây rải rác
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 24°C mây rải rác
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 24°C mây rải rác
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 25°C mây rải rác
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 33°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 24°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 31°C mây rải rác
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 32°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 27°C mây cụm
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 26°C mây thưa
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 35°C mây thưa
Hà Giang

37°C

Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác: 43°C
Độ ẩm: 46%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 31°C mây rải rác
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 36°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 36°C mây rải rác
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 35°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 33°C mây cụm
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 35°C mưa nhẹ
Hà Nội

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 100%
giông bão Mưa lớn
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 32°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 27°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 27°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 26°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 25°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 26°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 27°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 33°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 27°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 32°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 33°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 29°C mây cụm
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 32°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 33°C mây cụm
Hải Phòng

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 100%
mưa cường độ nặng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 29°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 27°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 26°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 26°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 29°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 29°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 28°C mây rải rác
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 31°C mây thưa
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 32°C mây rải rác
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 31°C mây rải rác
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 28°C mây thưa
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 27°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 27°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 26°C mây thưa
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 28°C mây thưa
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 32°C mây rải rác
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 33°C mây rải rác
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 34°C mây thưa
Hòa Bình

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34°C
Độ ẩm: 77%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 26°C mây rải rác
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 30°C mưa vừa
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 29°C mưa vừa
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 25°C mây rải rác
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 25°C mây rải rác
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 24°C mây rải rác
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 26°C mây rải rác
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 25°C mây rải rác
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 26°C mây rải rác
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 33°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 34°C mưa nhẹ
Khánh Hòa

31°C

Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38°C
Độ ẩm: 81%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 24°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 23°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 32°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 23°C mưa vừa
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 24°C mưa nhẹ
Lâm Đồng

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 88%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 26°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 21°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 20°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 21°C mưa nhẹ
Lạng Sơn

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32°C
Độ ẩm: 81%
mưa cường độ nặng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 27°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 25°C mưa cường độ nặng
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 22°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 24°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 24°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 23°C mây rải rác
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 22°C mây rải rác
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 22°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 24°C mây thưa
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 29°C mây thưa
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 22°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 22°C mây thưa
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 24°C mây thưa
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 29°C mây rải rác
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 31°C mây rải rác
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 30°C mây thưa
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 25°C mây thưa
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 23°C mây thưa
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 22°C mây thưa
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 25°C mây rải rác
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 29°C mây thưa
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 31°C mây thưa
Lào Cai

36°C

Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác: 42°C
Độ ẩm: 46%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 26°C mây thưa
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 36°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 36°C mây thưa
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 34°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 33°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 33°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 33°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 33°C mưa nhẹ
Long An

32°C

Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38°C
Độ ẩm: 64%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 29°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 28°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 29°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 24°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 24°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 27°C mưa nhẹ
Nam Định

33°C

Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 39°C
Độ ẩm: 63%
mưa vừa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 29°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 30°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 32°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 30°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 28°C mây cụm
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 27°C mưa vừa
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 28°C mây rải rác
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 28°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 32°C mây rải rác
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 29°C mây thưa
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 32°C mây thưa
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 33°C mây rải rác
Nghệ An

33°C

Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 36°C
Độ ẩm: 50%
mưa nhẹ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 27°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 23°C mây rải rác
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 28°C mưa vừa
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 24°C mưa vừa
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 23°C mưa vừa
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 22°C mưa vừa
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 23°C mưa vừa
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 23°C mưa vừa
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 24°C mây rải rác
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 32°C mưa nhẹ
Nha Trang

32°C

Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 39°C
Độ ẩm: 76%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 33°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 27°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 25°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 31°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 27°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 31°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Ninh Bình

33°C

Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40°C
Độ ẩm: 58%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 33°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 26°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 28°C mưa vừa
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 26°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 28°C mây thưa
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 28°C mây rải rác
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 27°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 28°C mây rải rác
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 32°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 32°C mưa nhẹ
Ninh Thuận

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32°C
Độ ẩm: 74%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 24°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 29°C mây cụm
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 30°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 23°C mưa vừa
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 24°C mưa nhẹ
Phan Thiết

32°C

Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38°C
Độ ẩm: 62%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 32°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 25°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 28°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 26°C mây cụm
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 27°C mưa nhẹ
Phú Yên

30°C

Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33°C
Độ ẩm: 64%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 23°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 23°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 27°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 30°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 22°C mưa vừa
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 22°C mưa vừa
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 23°C mưa vừa
Quảng Bình

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31°C
Độ ẩm: 53%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 30°C mây cụm
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 21°C mây rải rác
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 20°C mây rải rác
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 20°C mây cụm
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 22°C mây rải rác
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 29°C mây thưa
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 20°C mây thưa
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 23°C mây thưa
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 29°C mây thưa
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 21°C mây thưa
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 20°C mây rải rác
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 23°C mây rải rác
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 29°C mây rải rác
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 27°C mưa nhẹ
Quảng Ngãi

30°C

Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32°C
Độ ẩm: 51%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 32°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 25°C mưa cường độ nặng
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 20°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 22°C mưa vừa
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 19°C mây cụm
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 18°C mây thưa
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 21°C mây rải rác
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 18°C mây rải rác
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 21°C mây rải rác
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 24°C mưa vừa
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 26°C mưa vừa
Quảng Ninh

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 35°C
Độ ẩm: 88%
mưa cường độ nặng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 29°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 27°C mây rải rác
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 30°C mây cụm
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 27°C mây cụm
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 26°C mây thưa
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 26°C mây rải rác
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 27°C mây thưa
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 31°C mây rải rác
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 27°C mây rải rác
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 28°C mây rải rác
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 32°C mây rải rác
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 31°C mây rải rác
Quảng Trị

32°C

Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36°C
Độ ẩm: 56%
mưa vừa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 33°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 33°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 25°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 32°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 33°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 33°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 35°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 24°C mây cụm
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 27°C mây rải rác
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 34°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 33°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 26°C mây rải rác
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 33°C mây rải rác
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 34°C mây đen u ám
Quy Nhơn

31°C

Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38°C
Độ ẩm: 71%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 28°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 33°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 33°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 27°C mưa vừa
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 27°C mưa vừa
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 31°C mây cụm
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 25°C mưa vừa
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 25°C mưa vừa
Sapa

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 55%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 18°C mây cụm
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 16°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 21°C mưa vừa
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 17°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 17°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 12/07/2022 06:00 24°C mưa nhẹ
Sóc Trăng

31°C

Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 37°C
Độ ẩm: 66%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 07/07/2022 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 03:00 31°C mây cụm
Thứ năm, 07/07/2022 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 12:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/07/2022 15:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/07/2022 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 00:00 27°C mưa vừa
Thứ sáu, 08/07/2022 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/07/2022 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/07/2022 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/07/2022 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/07/2022 21:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 00:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 03:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 06:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 09:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 15:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 10/07/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 10/07/2022 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 11/07/2022 06:00 28°C mưa nhẹ