Thứ sáu 29/10/2021 01:02 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 21°C
Ninh Bình 21°C
Quảng Ninh 21°C
Thừa Thiên Huế 26°C
TP Hồ Chí Minh 27°C
Đà Nẵng 26°C
VNI: 1,438.01 - 14.99 (1.05%)
KL: 865,428,358 (CP) GT: 26,186,480 (tỷ)
236 54 123 Đóng cửa
VN30: 1,529.26 - 12.80 (0.84%)
KL: 190,779,100 (CP) GT: 9,122,808 (tỷ)
20 3 7 Đóng cửa
HNX: 411.07 - 6.70 (1.66%)
KL: 163,586,272 (CP) GT: 4,012,772 (tỷ)
130 151 87 Đóng cửa
HN30: 657.88 - 17.83 (2.79%)
KL: 74,837,400 (CP) GT: 2,248,131 (tỷ)
13 2 7 Đóng cửa
UPCOM: 104.38 - 1.71 (1.67%)
KL: 123,552,956 (CP) GT: 2,560,356 (tỷ)
259 593 120 Đóng cửa
Hà Nội

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 100%
sương mờ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 21°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 21°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 20°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 20°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 19°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 21°C mây đen u ám
Bến Tre

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 94%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 31°C mây cụm
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 32°C mây cụm
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 25°C mây rải rác
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 30°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 32°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 29°C mây rải rác
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 26°C mây cụm
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 24°C mây rải rác
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 29°C mưa vừa
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 28°C mưa vừa
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 32°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 26°C mây đen u ám
Biên Hòa

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Độ ẩm: 93%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 31°C mây cụm
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 28°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 30°C mây cụm
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 28°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 25°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 30°C mây cụm
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 32°C mây cụm
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 31°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 25°C mây cụm
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 29°C mây cụm
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 30°C mưa vừa
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 30°C mưa vừa
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 25°C mưa vừa
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 32°C mây cụm
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 31°C mây cụm
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 25°C mưa nhẹ
Cà Mau

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 92%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 24°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 24°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 23°C mưa vừa
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 29°C mưa vừa
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 24°C mưa vừa
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 24°C mây đen u ám
Cao Bằng

19°C

Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 20°C
Độ ẩm: 98%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 19°C mưa vừa
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 18°C mưa nhẹ
Hà Giang

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Độ ẩm: 100%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 28°C mây cụm
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 20°C mưa nhẹ
Hà Nội

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 100%
sương mờ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 21°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 21°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 20°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 20°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 19°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 21°C mây đen u ám
Hải Phòng

22°C

Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Độ ẩm: 94%
sương mờ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 21°C mưa cường độ nặng
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 21°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 21°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 21°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 20°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 20°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 21°C mây cụm
Hòa Bình

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Độ ẩm: 98%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 21°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 21°C mưa nhẹ
Khánh Hòa

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 98%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 29°C mưa vừa
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 30°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 30°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 22°C mây cụm
Lâm Đồng

19°C

Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Độ ẩm: 98%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 27°C mây rải rác
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 27°C mây cụm
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 18°C mây cụm
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 24°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 28°C mây cụm
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 20°C mưa vừa
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 18°C mây cụm
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 18°C mây cụm
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 20°C mây cụm
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 19°C mây rải rác
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 18°C mây cụm
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 28°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 19°C mây đen u ám
Lạng Sơn

17°C

Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 17°C
Độ ẩm: 97%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 16°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 15°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 15°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 15°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 15°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 16°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 16°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 16°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 16°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 16°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 17°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 16°C mây đen u ám
Lào Cai

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 93%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 21°C mây thưa
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 27°C mây rải rác
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 28°C mây rải rác
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 21°C mây đen u ám
Long An

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Độ ẩm: 95%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 32°C mưa vừa
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 28°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 30°C mây cụm
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 32°C mây cụm
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 26°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 25°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 24°C mây cụm
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 30°C mây cụm
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 32°C mây cụm
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 25°C mây cụm
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 30°C mây cụm
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 31°C mưa vừa
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 27°C mưa vừa
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 32°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 30°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 25°C mưa nhẹ
Nam Định

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Độ ẩm: 91%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 21°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 21°C mưa cường độ nặng
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 21°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 21°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 21°C mưa cường độ nặng
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 20°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 20°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 19°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 22°C mây đen u ám
Nghệ An

19°C

Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 20°C
Độ ẩm: 100%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 19°C mưa vừa
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 20°C mưa nhẹ
Nha Trang

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 91%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 25°C mây cụm
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 24°C mây cụm
Ninh Bình

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Độ ẩm: 90%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 21°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 21°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 21°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 20°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 20°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 20°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 21°C mây đen u ám
Ninh Thuận

23°C

Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Độ ẩm: 93%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 27°C mây cụm
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 27°C mưa vừa
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 23°C mây cụm
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 27°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 27°C mây cụm
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 21°C mây cụm
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 21°C mây cụm
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 20°C mây cụm
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 23°C mây cụm
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 21°C mây đen u ám
Phan Thiết

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 90%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 29°C mây thưa
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 29°C mây cụm
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 29°C mây cụm
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 29°C mây cụm
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 26°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 30°C mây cụm
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 28°C mây cụm
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 24°C mây cụm
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 30°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 25°C mây đen u ám
Phú Yên

22°C

Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 94%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 21°C mây đen u ám
Quảng Bình

17°C

Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 17°C
Độ ẩm: 98%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 17°C mưa vừa
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 19°C mưa nhẹ
Quảng Ngãi

19°C

Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Độ ẩm: 96%
mưa nhẹ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 19°C mây cụm
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 23°C mưa vừa
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 21°C mưa vừa
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 23°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 22°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 18°C mây cụm
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 18°C mây thưa
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 17°C mây rải rác
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 18°C mây cụm
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 18°C mây cụm
Quảng Ninh

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 95%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 21°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 21°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 21°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 20°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 20°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 21°C mây đen u ám
Quảng Trị

22°C

Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Độ ẩm: 96%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 24°C mưa vừa
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 26°C mưa vừa
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 26°C mưa vừa
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 22°C mây cụm
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 22°C mây cụm
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 22°C mây cụm
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 23°C mây cụm
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 15:00 23°C mưa nhẹ
Quy Nhơn

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 90%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/10/2021 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 12:00 26°C mưa vừa
Thứ năm, 28/10/2021 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/10/2021 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 12:00 25°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/10/2021 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/10/2021 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/10/2021 21:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 00:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 03:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 06:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 09:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 12:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 15:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 31/10/2021 18:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 31/10/2021 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 01/11/2021 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 01/11/2021 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 02/11/2021 12:00 25°C mưa nhẹ