Thứ năm 23/03/2023 21:22 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 26°C
Ninh Bình 26°C
Quảng Ninh 24°C
Thừa Thiên Huế 28°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
Đà Nẵng 27°C
VNI: 1,045.10 - 4.56 (0.44%)
KL: 431,450,931 (CP) GT: 7,789,102 (tỷ)
161 100 155 Đóng cửa
VN30: 1,046.60 - 3.46 (0.33%)
KL: 112,085,300 (CP) GT: 2,796,407 (tỷ)
17 5 8 Đóng cửa
HNX: 203.32 - -0.64 (-0.31%)
KL: 52,161,066 (CP) GT: 674,501 (tỷ)
67 235 71 Đóng cửa
HN30: 360.01 - 0.57 (0.16%)
KL: 31,983,100 (CP) GT: 498,964 (tỷ)
9 9 4 Đóng cửa
UPCOM: 76.17 - 0.26 (0.34%)
KL: 18,211,464 (CP) GT: 186,852 (tỷ)
140 744 124 Đóng cửa
Hà Nội

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 89%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 32°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 28°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 26°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 26°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 24°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 24°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 31°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 37°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 26°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 17°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 18°C mây đen u ám
Bến Tre

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 82%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 33°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 37°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 34°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 24°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 33°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 37°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 34°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 36°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 23°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 34°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 38°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 34°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 24°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 35°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 33°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 26°C mây rải rác
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 25°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 34°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 32°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 26°C mây đen u ám
Biên Hòa

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31°C
Độ ẩm: 74%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 27°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 33°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 33°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 31°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 28°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 27°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 25°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 32°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 37°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 35°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 27°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 38°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 35°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 24°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 32°C mây rải rác
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 37°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 37°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 28°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 27°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 26°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 26°C mây rải rác
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 37°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 34°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 33°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 38°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 35°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 29°C mây cụm
Cà Mau

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27°C
Độ ẩm: 77%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 25°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 33°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 37°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 33°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 33°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 37°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 35°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 27°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 24°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 25°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 37°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 23°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 34°C mây thưa
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 37°C mây thưa
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 33°C mây thưa
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 28°C mây thưa
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 25°C mây thưa
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 33°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 35°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 28°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 33°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 34°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 33°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 27°C mây cụm
Cao Bằng

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 27°C
Độ ẩm: 61%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 33°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 37°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 36°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 30°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 26°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 25°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 36°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 21°C mưa vừa
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 21°C mưa vừa
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 20°C mưa vừa
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 17°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 17°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 17°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 17°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 16°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 16°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 16°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 16°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 16°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 16°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 16°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 16°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 16°C mưa nhẹ
Hà Giang

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 51%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 23°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 37°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 38°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 38°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 38°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 29°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 22°C mưa vừa
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 19°C mây đen u ám
Hà Nội

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 89%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 32°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 28°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 26°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 26°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 24°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 24°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 31°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 37°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 26°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 17°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 18°C mây đen u ám
Hải Phòng

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 88%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 24°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 27°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 28°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 27°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 25°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 25°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 24°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 23°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 24°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 29°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 31°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 28°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 24°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 29°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 24°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 18°C mưa nhẹ
Hòa Bình

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28°C
Độ ẩm: 63%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 37°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 42°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 35°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 29°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 38°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 41°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 35°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 25°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 22°C mưa vừa
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 19°C mây đen u ám
Khánh Hòa

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 98%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 23°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 29°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 33°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 31°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 27°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 26°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 23°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 23°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 33°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 36°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 31°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 18°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 22°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 33°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 36°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 20°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 24°C mây thưa
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 33°C mây rải rác
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 36°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 31°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 23°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 22°C mây thưa
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 21°C mây thưa
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 21°C mây cụm
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 33°C mây cụm
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 34°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 30°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 33°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 31°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 23°C mây đen u ám
Lâm Đồng

19°C

Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Độ ẩm: 93%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 21°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 33°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 18°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 18°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 18°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 33°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 20°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 18°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 18°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 17°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 33°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 28°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 19°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 18°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 18°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 17°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 22°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 31°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 34°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 29°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 33°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 32°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 22°C mây đen u ám
Lạng Sơn

24°C

Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24°C
Độ ẩm: 72%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 22°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 26°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 21°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 28°C mây cụm
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 22°C mây cụm
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 20°C mây cụm
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 17°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 17°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 16°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 16°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 16°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 16°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 15°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 14°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 14°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 14°C mưa vừa
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 14°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 14°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 14°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 13°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 13°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 13°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 13°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 13°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 13°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 13°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 13°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 13°C mưa nhẹ
Lào Cai

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 27°C
Độ ẩm: 41%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 37°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 36°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 29°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 27°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 26°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 38°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 37°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 30°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 28°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 22°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 21°C mây cụm
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Long An

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 27°C
Độ ẩm: 69%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 37°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 37°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 29°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 26°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 25°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 32°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 37°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 36°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 29°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 37°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 36°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 23°C mây rải rác
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 32°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 38°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 38°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 26°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 36°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 34°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 28°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 33°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 37°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 34°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 27°C mây đen u ám
Nam Định

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 86%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 27°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 24°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 24°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 23°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 27°C mây cụm
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 18°C mưa nhẹ
Nghệ An

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 27°C
Độ ẩm: 32%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 39°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 39°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 35°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 40°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 39°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 23°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 21°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 22°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 28°C mây cụm
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 33°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 29°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 21°C mây cụm
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 20°C mây đen u ám
Nha Trang

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Độ ẩm: 91%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 33°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 32°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 28°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 27°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 26°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 28°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 30°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 28°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 24°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 21°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 22°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 29°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 30°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 22°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 24°C mây thưa
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 29°C mây rải rác
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 30°C mây rải rác
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 29°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 25°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 23°C mây thưa
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 23°C mây rải rác
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 30°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 30°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 25°C mây cụm
Ninh Bình

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 78%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 38°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 29°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 25°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 36°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 26°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 18°C mây đen u ám
Ninh Thuận

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Độ ẩm: 91%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 23°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 35°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 22°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 20°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 20°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 20°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 31°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 34°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 18°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 32°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 35°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 30°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 22°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 20°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 24°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 32°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 35°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 30°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 21°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 20°C mây cụm
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 34°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 33°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 30°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 23°C mây đen u ám
Phan Thiết

24°C

Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 91%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 31°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 31°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 31°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 29°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 24°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 23°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 25°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 31°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 32°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 30°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 26°C mây đen u ám
Phú Yên

20°C

Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 21°C
Độ ẩm: 94%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 22°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 32°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 28°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 21°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 20°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 19°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 19°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 30°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 31°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 18°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 17°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 19°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 29°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 19°C mây thưa
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 21°C mây thưa
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 29°C mây rải rác
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 31°C mây rải rác
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 28°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 22°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 22°C mây thưa
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 21°C mây rải rác
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 28°C mây rải rác
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 28°C mây cụm
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 27°C mây cụm
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 27°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 22°C mây cụm
Quảng Bình

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 49%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 35°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 29°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 23°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 32°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 35°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 31°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 23°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 22°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 21°C mây cụm
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 29°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 20°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 19°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 19°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 24°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 22°C mưa vừa
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 17°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 17°C mây đen u ám
Quảng Ngãi

20°C

Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 21°C
Độ ẩm: 93%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 28°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 30°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 27°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 20°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 20°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 20°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 19°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 20°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 28°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 30°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 20°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 18°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 18°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 17°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 19°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 29°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 26°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 19°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 18°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 18°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 19°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 20°C mây cụm
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 28°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 28°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 18°C mây cụm
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 20°C mây cụm
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 19°C mưa nhẹ
Quảng Ninh

24°C

Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 88%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 24°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 33°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 25°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 24°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 23°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 23°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 24°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 31°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 31°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 24°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 23°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 27°C mây cụm
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 19°C mưa vừa
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 18°C mưa nhẹ
Quảng Trị

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29°C
Độ ẩm: 63%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 35°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 40°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 32°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 36°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 40°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 30°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 27°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 27°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 25°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 26°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 37°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 37°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 22°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 32°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 30°C mây thưa
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 23°C mây thưa
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 22°C mây thưa
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Quy Nhơn

24°C

Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 92%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 28°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 28°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 27°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 25°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 24°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 23°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 27°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 23°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 28°C mây cụm
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 28°C mây cụm
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 27°C mây rải rác
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 25°C mây thưa
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 23°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 24°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00 28°C mây thưa
Chủ nhật, 26/03/2023 06:00 28°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 09:00 27°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 12:00 25°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 18:00 25°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/03/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 00:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 27/03/2023 03:00 28°C mây thưa
Thứ hai, 27/03/2023 06:00 28°C mây rải rác
Thứ hai, 27/03/2023 09:00 28°C mây rải rác
Thứ hai, 27/03/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 27/03/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 25°C mây cụm
Sapa

19°C

Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18°C
Độ ẩm: 44%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/03/2023 00:00 16°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 03:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/03/2023 06:00 26°C mây thưa
Thứ năm, 23/03/2023 09:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 12:00 19°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 15:00 19°C mây cụm
Thứ năm, 23/03/2023 18:00 18°C mây rải rác
Thứ năm, 23/03/2023 21:00 17°C mây rải rác
Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 17°C mây thưa
Thứ sáu, 24/03/2023 03:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 06:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 24/03/2023 09:00 27°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 12:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 15:00 20°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 18:00 18°C mây cụm
Thứ sáu, 24/03/2023 21:00 16°C mây cụm
Thứ bảy, 25/03/2023 00:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 09:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 12:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/03/2023 15:00 15°C mây đen u ám
Thứ bảy, 25/03/2023 18:00 15°C mây đen u ám
Thứ bảy, 25/03/2023 21:00 14°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 00:00 14°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/03/2023 03:00