Thứ hai 24/01/2022 10:32 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 22°C
Ninh Bình 22°C
Quảng Ninh 21°C
Thừa Thiên Huế 27°C
TP Hồ Chí Minh 29°C
Đà Nẵng 27°C
VNI: 1,457.94 - -14.95 (-1.02%)
KL: 291,753,482 (CP) GT: 8,562,772 (tỷ)
70 66 283 KL liên tục
VN30: 1,491.67 - -10.49 (-0.70%)
KL: 81,293,300 (CP) GT: 3,368,751 (tỷ)
9 2 19 KL liên tục
HNX: 414.03 - -3.81 (-0.91%)
KL: 54,145,744 (CP) GT: 1,411,336 (tỷ)
41 192 137 KL liên tục
HN30: 744.60 - -5.04 (-0.67%)
KL: 21,162,100 (CP) GT: 927,295 (tỷ)
5 2 15 KL liên tục
UPCOM: 108.28 - -1.39 (-1.27%)
KL: 21,911,887 (CP) GT: 450,622 (tỷ)
73 715 191 KL liên tục
Hà Nội

22°C

Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Độ ẩm: 88%
sương mờ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 21°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 19°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 19°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 19°C mưa nhẹ
Bến Tre

31°C

Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34°C
Độ ẩm: 52%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 33°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 33°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 26°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 24°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 23°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 22°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 23°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 31°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 33°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 32°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 25°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 24°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 24°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 23°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 25°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 31°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 35°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 34°C mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 26°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 23°C mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 22°C mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 23°C mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 32°C mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 35°C mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 34°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 24°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 23°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 31°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 35°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 22°C mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 23°C mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 31°C mây rải rác
Biên Hòa

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 29°C
Độ ẩm: 52%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 28°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 31°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 32°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 27°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 23°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 34°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 27°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 23°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 24°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 30°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 34°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 35°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 24°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 23°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 23°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 34°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 35°C mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 27°C mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 25°C mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 24°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 33°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 34°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 30°C mây rải rác
Cà Mau

30°C

Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32°C
Độ ẩm: 52%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 30°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 32°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 32°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 26°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 25°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 23°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 24°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 31°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 35°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 29°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 30°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 34°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 31°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 25°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 24°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 32°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 31°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 31°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 35°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 23°C mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 24°C mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 32°C mây rải rác
Cao Bằng

20°C

Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20°C
Độ ẩm: 90%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 18°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 16°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 15°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 15°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 15°C mưa nhẹ
Hà Giang

19°C

Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 20°C
Độ ẩm: 85%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 16°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 19°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 17°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 18°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 19°C mưa vừa
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 18°C mưa vừa
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 20°C mưa nhẹ
Hà Nội

22°C

Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Độ ẩm: 88%
sương mờ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 21°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 19°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 19°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 19°C mưa nhẹ
Hải Phòng

22°C

Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Độ ẩm: 94%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 21°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 22°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 19°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 22°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 19°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 19°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 19°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 22°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 20°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 20°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 23°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 20°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 20°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 20°C mưa nhẹ
Hòa Bình

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 65%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 21°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 23°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 21°C mưa nhẹ
Khánh Hòa

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28°C
Độ ẩm: 55%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 20°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 27°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 29°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 21°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 21°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 20°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 21°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 28°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 31°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 28°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 20°C mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 20°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 29°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 32°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 19°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 32°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 29°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 21°C mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 30°C mây rải rác
Lâm Đồng

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 28°C
Độ ẩm: 43%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 29°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 29°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 27°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 18°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 18°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 32°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 18°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 17°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 18°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 29°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 32°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 28°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 20°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 19°C mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 18°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 17°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 32°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 27°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 20°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 29°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 29°C mây đen u ám
Lạng Sơn

19°C

Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Độ ẩm: 83%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 16°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 15°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 14°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 16°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 16°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 16°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 16°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 16°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 17°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 16°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 16°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 16°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 16°C mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 17°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 18°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 17°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 14°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 12°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 12°C mưa nhẹ
Lào Cai

22°C

Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 70%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 16°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 22°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 23°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 24°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 18°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 17°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 17°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 17°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 19°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Long An

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 30°C
Độ ẩm: 54%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 28°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 31°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 32°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 28°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 23°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 23°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 35°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 32°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 27°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 25°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 24°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 25°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 31°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 34°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 35°C mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 27°C mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 25°C mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 23°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 22°C mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 23°C mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 31°C mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 35°C mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 35°C mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 28°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 23°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 34°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 32°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 22°C mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 23°C mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 30°C mây rải rác
Nam Định

22°C

Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 85%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 20°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 19°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 19°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 19°C mây đen u ám
Nghệ An

23°C

Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23°C
Độ ẩm: 59%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 16°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 18°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 25°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 19°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 26°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 25°C mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 19°C mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 19°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 25°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 21°C mưa nhẹ
Nha Trang

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30°C
Độ ẩm: 67%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 21°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 28°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 28°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 27°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 24°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 23°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 22°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 23°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 23°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 22°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 27°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 28°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 27°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 24°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 23°C mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 22°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 27°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 29°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 27°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 27°C mây cụm
Ninh Bình

22°C

Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 81%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 20°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 20°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 20°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 20°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 20°C mây đen u ám
Ninh Thuận

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 52%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 18°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 25°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 27°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 27°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 20°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 20°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 19°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 19°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 20°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 27°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 31°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 28°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 20°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 19°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 32°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 28°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Phan Thiết

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 30°C
Độ ẩm: 55%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 23°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 29°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 29°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 28°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 22°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 30°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 30°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 28°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 25°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 23°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 24°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 29°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 30°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 28°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 24°C mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 23°C mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 23°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 22°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 23°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 29°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 28°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 29°C mây cụm
Phú Yên

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 69%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 19°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 21°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 20°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 20°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 19°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 20°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 25°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 24°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 21°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 20°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 19°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 20°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 24°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 20°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 19°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 19°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 18°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 24°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 19°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 18°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 18°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 19°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 20°C mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 19°C mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 19°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 18°C mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 19°C mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 26°C mây rải rác
Quảng Bình

24°C

Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24°C
Độ ẩm: 58%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 17°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 24°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 17°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 16°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 16°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 16°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 17°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 21°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 17°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 22°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 17°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 17°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 17°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 17°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 17°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 22°C mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 24°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 17°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 17°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 17°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 17°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 24°C mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 17°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 17°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 17°C mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 18°C mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 22°C mây đen u ám
Quảng Ngãi

23°C

Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23°C
Độ ẩm: 73%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 16°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 17°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 17°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 16°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 17°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 17°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 16°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 16°C mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 16°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 22°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 17°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 16°C mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 16°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 15°C mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 16°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 22°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 24°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 22°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 17°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 16°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 15°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 15°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 22°C mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 17°C mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 16°C mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 16°C mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 23°C mây cụm
Quảng Ninh

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Độ ẩm: 90%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 18°C mưa nhẹ
Quảng Trị

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29°C
Độ ẩm: 72%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 28°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 22°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 21°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 21°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 22°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 26°C mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 28°C mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 26°C mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 27°C mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 26°C mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 26°C mây đen u ám
Quy Nhơn

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 76%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 26°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 26°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 26°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 24°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 23°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 23°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 26°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 24°C mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 23°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 24°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 23°C mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 22°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 24°C mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 23°C mây thưa
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 22°C mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 26°C mây cụm
Sapa

15°C

Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14°C
Độ ẩm: 65%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 8°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 15°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 16°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 16°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 11°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 11°C mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 10°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 10°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 9°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 15°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 17°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 16°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 11°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 10°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 10°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 11°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 10°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 14°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 17°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 16°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 12°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 11°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 11°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 10°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 10°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 14°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 16°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 12°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 11°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 11°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 11°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 11°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 15°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 16°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 12°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 11°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 11°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 11°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 10°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 15°C mưa nhẹ
Sóc Trăng

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 29°C
Độ ẩm: 57%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 28°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 30°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 30°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 25°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 24°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 32°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 30°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 25°C mây cụm
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 24°C mây thưa
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 23°C mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 25°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 30°C mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 33°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 29°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 26°C mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 23°C mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 24°C mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 32°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 23°C mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 32°C mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 30°C mây rải rác
Sơn La

19°C

Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Độ ẩm: 60%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 11°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 16°C mây thưa
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 14°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 13°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 12°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 11°C mây rải rác
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 25/01/2022 06:00