Thứ sáu 09/12/2022 02:32 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 17°C
Ninh Bình 16°C
Quảng Ninh 16°C
Thừa Thiên Huế 22°C
Đà Nẵng 23°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
VNI: 1,050.53 - 9.51 (0.91%)
KL: 916,987,609 (CP) GT: 15,450,758 (tỷ)
265 60 91 Đóng cửa
VN30: 1,062.73 - 15.15 (1.45%)
KL: 304,556,000 (CP) GT: 7,068,010 (tỷ)
20 1 9 Đóng cửa
HNX: 215.37 - 5.44 (2.59%)
KL: 106,957,504 (CP) GT: 1,457,769 (tỷ)
129 197 47 Đóng cửa
HN30: 366.99 - 14.72 (4.18%)
KL: 67,456,300 (CP) GT: 1,070,452 (tỷ)
12 6 4 Đóng cửa
UPCOM: 71.62 - 1.17 (1.67%)
KL: 38,926,179 (CP) GT: 441,686 (tỷ)
208 690 102 Đóng cửa
Hà Nội

17°C

Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 17°C
Độ ẩm: 77%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 15°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 19°C mây thưa
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 22°C mây rải rác
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Bến Tre

24°C

Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 93%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 32°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 29°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 23°C mây cụm
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 26°C mưa vừa
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 22°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 22°C mây rải rác
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 28°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 31°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 28°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 22°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 22°C mây rải rác
Biên Hòa

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34°C
Độ ẩm: 89%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 29°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 33°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 33°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 29°C mây cụm
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 31°C mây cụm
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 23°C mưa vừa
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 30°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 22°C mây cụm
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 21°C mây rải rác
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 21°C mây thưa
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 27°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 30°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 29°C mây rải rác
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 25°C mây thưa
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 23°C mây thưa
Cà Mau

24°C

Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 95%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 27°C mưa vừa
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 27°C mưa vừa
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 26°C mưa vừa
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 28°C mây cụm
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 28°C mây thưa
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 27°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 23°C mây cụm
Cao Bằng

13°C

Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác: 13°C
Độ ẩm: 95%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 14°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 14°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 15°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 15°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 14°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 14°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 13°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 14°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 14°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 15°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 15°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 19°C mây cụm
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 16°C mây cụm
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 15°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 19°C mây cụm
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 16°C mây cụm
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 14°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 13°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 11°C mây rải rác
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 18°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 14°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 14°C mây cụm
Hà Giang

16°C

Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 16°C
Độ ẩm: 95%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 17°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 17°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 16°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 16°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 17°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Hà Nội

17°C

Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 17°C
Độ ẩm: 77%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 15°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 19°C mây thưa
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 22°C mây rải rác
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Hải Phòng

18°C

Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18°C
Độ ẩm: 82%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 18°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 20°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 22°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 19°C mây thưa
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 20°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Hòa Bình

17°C

Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 17°C
Độ ẩm: 93%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 17°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 16°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 16°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 15°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 15°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 14°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 21°C mây thưa
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 22°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Khánh Hòa

22°C

Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Độ ẩm: 99%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 19°C mây cụm
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 19°C mây rải rác
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 19°C mây cụm
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 18°C mây cụm
Lâm Đồng

18°C

Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18°C
Độ ẩm: 93%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 29°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 19°C mây thưa
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 19°C mây cụm
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 27°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 15°C mây cụm
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 14°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 15°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 28°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 17°C mây thưa
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 16°C mây thưa
Lạng Sơn

11°C

Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác: 11°C
Độ ẩm: 93%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 11°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 12°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 12°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 12°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 11°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 11°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 11°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 11°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 11°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 13°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 15°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 15°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 13°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 13°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 13°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 13°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 13°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 15°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 16°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 15°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 14°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 14°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 14°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 13°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 13°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 14°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 15°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 15°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 14°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 14°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 13°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 13°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 12°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 14°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 14°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 13°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 13°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 12°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 11°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 10°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 16°C mây thưa
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 19°C mây thưa
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 13°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 11°C mây đen u ám
Lào Cai

17°C

Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 17°C
Độ ẩm: 94%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 14°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 14°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Long An

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 90%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 29°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 32°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 31°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 24°C mây cụm
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 23°C mây cụm
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 30°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 30°C mây rải rác
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 25°C mây rải rác
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 22°C mây rải rác
Nam Định

17°C

Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 16°C
Độ ẩm: 83%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 17°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 17°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 19°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Nghệ An

17°C

Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 17°C
Độ ẩm: 98%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 17°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 17°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 15°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 15°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 15°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 15°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 15°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 15°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 15°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 14°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 14°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 14°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 13°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 13°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 12°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 14°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 14°C mây đen u ám
Nha Trang

23°C

Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Độ ẩm: 91%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 23°C mây rải rác
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 22°C mây cụm
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 21°C mây cụm
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 22°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 21°C mây rải rác
Ninh Bình

16°C

Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 16°C
Độ ẩm: 85%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 17°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 16°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 16°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 19°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 20°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Ninh Thuận

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 91%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 27°C mây rải rác
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 28°C mây thưa
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 19°C mây cụm
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 17°C mây cụm
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 18°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 23°C mây rải rác
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 18°C mây thưa
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 17°C bầu trời quang đãng
Phan Thiết

24°C

Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 87%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 26°C mây rải rác
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 27°C mây cụm
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 23°C mây cụm
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 24°C mây cụm
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 27°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 28°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 21°C mây thưa
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 22°C mây rải rác
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 26°C mây rải rác
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 28°C mây rải rác
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 26°C mây thưa
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 22°C mây thưa
Phú Yên

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Độ ẩm: 93%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 23°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 22°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 19°C mưa nhẹ
Quảng Bình

16°C

Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 16°C
Độ ẩm: 98%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 15°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 16°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 16°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 16°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 16°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 16°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 16°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 16°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 16°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 15°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 16°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 16°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 15°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 15°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 15°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 17°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 17°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 15°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 15°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 15°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 17°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 16°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 15°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 15°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 14°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 14°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 14°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 14°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 14°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 13°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 13°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 12°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 12°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 12°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 12°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 17°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 15°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 13°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 13°C mây đen u ám
Quảng Ngãi

17°C

Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 18°C
Độ ẩm: 95%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 18°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 19°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 19°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 19°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 16°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 17°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 17°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 16°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 16°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 17°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 16°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 16°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 16°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 16°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 15°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 15°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 15°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 17°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 17°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 17°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 15°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 15°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 15°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 15°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 15°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 15°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 16°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 15°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 15°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 15°C mưa nhẹ
Quảng Ninh

16°C

Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 16°C
Độ ẩm: 83%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 19°C mây cụm
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 15°C mây cụm
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 15°C mây cụm
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 14°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 14°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 20°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 22°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 18°C mây cụm
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 15°C mây rải rác
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 14°C mây rải rác
Quảng Trị

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Độ ẩm: 98%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 21°C mưa vừa
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 19°C mưa vừa
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 19°C mưa vừa
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 19°C mưa vừa
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 19°C mưa vừa
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 19°C mưa vừa
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 18°C mưa vừa
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 18°C mưa vừa
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 19°C mưa nhẹ
Quy Nhơn

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 85%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 26°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 26°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 10/12/2022 21:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 00:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 03:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 06:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 09:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 12:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 15:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 18:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 11/12/2022 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 12/12/2022 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 13/12/2022 15:00 22°C mưa nhẹ
Sapa

10°C

Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác: 10°C
Độ ẩm: 96%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 10°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 12°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 13°C