BCG đã tiêu 420 tỷ đồng cho các dự án năng lượng tái tạo

17:03 | 08/10/2021 Print
Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã BCG, sàn HOSE) vừa cho biết đã sử dụng hết số tiền hơn 674 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu hồi tháng 3/2021. Trong đó, riêng tiền dùng cho các dự án năng lượng tái tạo là 420 tỷ đồng.
Bamboo Capital phát hành trái phiếu khi tỷ lệ nợ cao BCG bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận âm Bamboo Capital bị phạt vì vi phạm công bố thông tin

Theo phương án sử dụng vốn tại thời điểm phát hành cổ phiếu của BGC, công ty này dự kiến dành 420 tỷ đồng cho các dự án năng lượng tái tạo. Trong đó, 270 tỷ đồng dành cho Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ I; 150 tỷ đồng dành cho Nhà máy điện mặt trời Vneco - Vĩnh Long.

BCG đã tiêu 420 tỷ đồng cho các dự án năng lượng tái tạo
BCG đã tiêu 420 tỷ đồng cho các dự án năng lượng tái tạo. Ảnh: T.L

Số vốn công ty sử dụng cho dự án bất động sản là 230 tỷ đồng, tất cả dành cho Dự án khu phức hợp King Crown Infinity. Số còn lại theo kế hoạch dùng để bổ sung vốn lưu động.

Đến nay, BCG đã sử dụng hết số tiền theo kế hoạch nêu trên. Trong đó, với dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 1, số tiền công ty đã giải ngân góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Energy để công ty này lại góp vốn tiếp vào Công ty cổ phần Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch.

Với dự án điện mặt trời Vnec - Vĩnh Long, BCG cũng đã giải ngân góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Energy để hoàn trả các khoản vay góp vốn vào Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Vneco.

Về tình hình tài chính, Bamboo Capital có quy mô nợ phải trả tại ngày 30/6/2021 là 30.499 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu cùng thời điểm của công ty ghi nhận mức 5.298 tỷ đồng. Theo đó, nợ phải trả lớn gấp gần 5,76 lần vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ của công ty, giá trị vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt hơn 2.069 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 11.086 tỷ đồng.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty ghi nhận mức âm 7.506 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 1.599 tỷ đồng. Trước đó, dòng tiền thuần trong kinh doanh nửa đầu năm 2020 cũng đã âm 1.549 tỷ đồng.

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam