Thêm một công ty được cấp phép hoạt động trung gian thanh toán

19:56 | 16/11/2021 Print
(TBTCO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Cititek. Giấy phép này có thời hạn là 10 năm và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Theo đó, các dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép gồm có: dịch vụ cổng thanh toán điện tử; dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; và dịch vụ ví điện tử.

Theo giấy phép này, Công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Cititek chỉ được cung ứng các dịch vụ đã được cấp phép trên. Khi triển khai cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép, Cititek phải thực hiện theo đúng phạm vi, đối tượng, chức năng, bản chất dịch vụ được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Thêm một công ty được cấp phép hoạt động trung gian thanh toán
Thêm một công ty được cấp phép hoạt động trung gian thanh toán
4 điểm nghẽn trong hoạt động trung gian thanh toán Cần bóc tách hoạt động thanh toán và bảo lãnh cấp tín dụng Không hạn chế vốn nước ngoài vào lĩnh vực trung gian thanh toán

Công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Cititek phải kết nối với một tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử (được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép) khi cung ứng dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán cho các khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng.

Khi có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của bộ tiêu chuẩn kỹ thuật do tổ chức đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử ban hành, Cititek được thực hiện kết nối với tổ chức này theo quy định của pháp luật. Cititek có trách nhiệm bổ sung bản sao văn bản (tài liệu) hợp tác kết nối giữa Cititek với tổ chức này gửi Ngân hàng Nhà nước để quản lý, theo dõi, giám sát.

Trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Cititek phải tuân thủ quy định, tại Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt và các văn bản pháp lý liên quan khác.

Theo Hiệp hội Ngân hàng, trước khi Cititek được cấp phép, Ngân hàng Nhà nước đã cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho 43 tổ chức không phải là ngân hàng, trong đó có 13 tổ chức là hội viên của Hiệp hội Ngân hàng.

Hiện nay, cả nước có khoảng trên 80.000 điểm QR code thanh toán, 78 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua internet, 49 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán di động...

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam