TT

Ảnh T.L

Dự thảo nghị định thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra lấy ý kiến thời gian qua đã nhận được sự quan tâm, tham gia ý kiến của nhiều tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài.

Trong đó, một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo dự kiến giới hạn tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài là 49% áp dụng cho các hoạt động trung gian thanh toán (không phải tất cả các công ty fintech - công nghệ dịch vụ tài chính).

Bên cạnh các ý kiến đồng tình, nhiều ý kiến cho rằng, việc quy định giới hạn tỷ lệ vốn góp, có thể ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực trung gian thanh toán nói riêng, fintech nói chung, do dịch vụ trung gian thanh toán là loại hình dịch vụ mới dựa trên nền tảng ứng dụng thành tựu của công nghệ nên đầu tư nước ngoài đóng vai trò khá quan trọng.

Ngoài ra, thực tế hiện nay có một số tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán lớn đã được cấp phép và có tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vượt mức 49% nên cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp này.

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu, phân tích, đánh giá các tác động của chính sách này mang lại trong bối cảnh hiện nay và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, NHNN cho biết dự kiến sẽ trình Chính phủ không đưa tỷ lệ giới hạn (49%) vào dự thảo nghị định.

Ngoài ra, để thực hiện các giải pháp được đề ra tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cũng như nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính trong nền kinh tế (Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 5/9/2016), một trong những chính sách mới được đề cập trong dự thảo nghị định đó là dự kiến quy định hoạt động đại lý thanh toán.

Theo dự thảo, với mô hình giao đại lý, ngân hàng được giao cho bên đại lý cung ứng một phần các dịch vụ thanh toán như nộp/rút tiền mặt vào/ra tài khoản, thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ,... Chính sách mới này nhằm mục tiêu hỗ trợ phổ cập tài chính sâu rộng hơn tới đông đảo người dân bằng việc tăng cường đưa dịch vụ tài chính tới những người dân vốn trước đây chưa có tài khoản ngân hàng, khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa,..

Bên cạnh đó, quy định này cũng giúp cho ngân hàng có thể tiếp cận khách hàng mà không phải mở rộng mạng lưới chi nhánh/phòng giao dịch, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Theo chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã được giao trình Chính phủ nghị định này trong tháng 6/2020./.

Theo Thông tư số 39/2014/TT-NHNN của NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán, các loại dịch vụ trung gian thanh toán bao gồm: Dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử gồm: dịch vụ chuyển mạch tài chính; dịch vụ bù trừ điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện tử. Dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán gồm: dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử; dịch vụ ví điện tử.

Hoàng Yến