Thận trọng tính đúng tính đủ giá dịch vụ y tế

07:33 | 26/01/2022 Print
Theo Bộ Tài chính, dịch vụ khám chữa bệnh đã được điều chỉnh nhiều đợt, nhưng còn 2 khoản chi phí chưa tính vào giá là chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định. Bộ Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để việc điều chỉnh được thận trọng, hạn chế thấp nhất tác động đến đời sống người dân.
Tăng giá dịch vụ y tế, đối tượng nào bị ảnh hưởng?
Chưa điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong bối cảnh giá điện, xăng dầu tăng
Hướng dẫn xác định chi phí trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KCB); Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT thì Bộ Y tế là cơ quan chủ trì (Bộ Tài chính phối hợp) quản lý nhà nước về giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Thực hiện lộ trình điều chỉnh giá tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP (được thay thế bởi Nghị định số 60/2021/NĐ-CP), Bộ Tài chính đã phối hợp tham gia ý kiến với Bộ Y tế trong việc ban hành các thông tư quy định giá cụ thể dịch vụ KCB BHYT, mức tối đa khung giá dịch vụ KCB không BHYT.

Thận trọng tính đúng tính đủ giá dịch vụ y tế
Giá dịch vụ KCB đã tính chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương. Ảnh: TL.

Từ năm 2016 đến nay, giá dịch vụ KCB đã được điều chỉnh nhiều đợt. Đến nay, giá dịch vụ KCB đã tính chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng) và được giữ ổn định từ năm 2019 đến nay, còn 2 khoản chi phí chưa tính vào giá là chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định.

Trong quá trình triển khai, Bộ Tài chính đã phối hợp tham gia ý kiến với Bộ Y tế rà soát các yếu tố hình thành giá, điều chỉnh một số định mức kinh tế kỹ thuật không còn phù hợp.

Theo đó, thực hiện đánh giá tác động, báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá để tính toán, xác định liều lượng, thời điểm thích hợp, thực hiện điều chỉnh từng bước, làm nhiều đợt, không tăng giá đồng loạt tại địa phương.

Việc tính toán thận trọng nhằm hạn chế thấp nhất tác động của mức giá điều chỉnh đến đời sống nhân dân, mặt bằng giá cả, bảo đảm kiểm soát lạm phát từng năm theo chỉ tiêu của Quốc hội.

Hiện Bộ Y tế vẫn đang hoàn thiện việc thu gọn danh mục dịch vụ, chưa xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho danh mục thu gọn và đang nghiên cứu để khảo sát tính toán chi phí quản lý vào giá theo lộ trình. Trong bối cảnh dịch bệnh và khó khăn do dịch Covid-19 không thể thực hiện việc kết cấu chi phí quản lý vào giá trong năm 2021./.

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam