Bàn về quy trình kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu

16:21 | 27/05/2022 Print
(TBTCO) - Sáng 27/5, Bộ Tài chính tổ chức họp với các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện dự thảo nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo Cơ chế một cửa quốc gia. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì cuộc họp.
Điều chỉnh một số thủ tục hành chính về ngoại hối tại bộ phận một cửa Dự tính các thông tin sẽ kết nối và chia sẻ theo Cơ chế một cửa quốc gia Tối ưu hóa quy trình thủ tục hải quan
Thứ trưởng Vũ Thị Mai chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan tại trụ sở Bộ Tài chính. Lãnh đạo và thành viên Tổ soạn thảo dự họp tại đầu cầu trực tuyến tại Tổng cục Hải quan.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan tại trụ sở Bộ Tài chính.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại, về xây dựng nghị định, Bộ Tài chính đã khẩn trương ban hành quyết định thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập và giao Tổng cục Hải quan chủ trì tổ chức nhiều cuộc họp để xây dựng dự thảo.

Đây là nghị định rất khó, vì liên quan đến hơn 10 bộ, ngành kết nối vào NSW. Thời gian qua, Tổng cục Hải quan chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức nhiều cuộc họp, làm việc để xây dựng dự thảo nghị định.

Ngày 16/3/2022, Tổng cục Hải quan đã có văn bản trình Bộ Tài chính gửi lấy ý kiến tham gia của các bộ và cơ quan liên quan. Đến nay có 64 ý kiến tham gia, trong đó có 14 bộ, ngành; 41 UBND tỉnh, thành phố; 9 cơ quan, tổ chức khác. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Tổng cục Hải quan đã tổng hợp, tiếp thu để trình Bộ Tài chính tổ chức cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đánh giá, quá trình xây dựng dự thảo nghị định, ban soạn thảo, tổ biên tập (chủ trì là Tổng cục Hải quan) có nhiều cố gắng, nỗ lực, đồng thời cơ quan hải quan nhận được sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các bộ, ngành liên quan.

Trên cơ sở dự thảo, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị đại diện các bộ, ngành, các thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, thiết thực, nhất là từng quy định cụ thể trong dự thảo nghị định để sớm hoàn thiện trình Chính phủ ban hành đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Việc thực hiện NSW, ASW thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có những chỉ đạo hết sức sát sao, quyết liệt liên quan đến chuyển đổi số, kết nối dữ liệu.

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu có liên quan đến nhiều bộ, ngành nên việc kết nối, chia sẻ dữ liệu là hết sức cần thiết và cần phải đẩy nhanh việc kết nối này để phục vụ người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trong đó mục tiêu tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phải được đặt lên hàng đầu.

Đến nay, có 245/260 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối. Cập nhật từ thời điểm triển khai (cuối năm 2014) đến ngày 15/3/2022 có gần 4,9 triệu bộ hồ sơ của gần 53.000 doanh nghiệp được xử lý qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Tính riêng từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 15/3/2022, số hồ sơ được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia là 155.589, với hơn 1.300 doanh nghiệp.

Đến nay có 245/260 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối. Cập nhật từ thời điểm triển khai (cuối năm 2014) đến ngày 15/3/2022 có gần 4,9 triệu bộ hồ sơ của gần 53.000 doanh nghiệp được xử lý qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Tính riêng từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 15/3/2022, số hồ sơ được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia là 155.589, với hơn 1.300 doanh nghiệp.

Hồng Vân

© Thời báo Tài chính Việt Nam