Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ban chỉ đạo điều hành giá
hội nghị tổng kết điều hành giá
(TBTCO) - Tháng 12 là thời điểm cuối năm, tháng giáp Tết Dương lịch, trong bối cảnh những tháng cuối năm CPI có xu hướng tăng, do đó công tác điều hành giá trong tháng này là hết sức quan trọng, cần thận trọng, linh hoạt trong điều hành.
trạm BOT
(TBTCO) - Về điều chỉnh giá dịch vụ BOT, theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, hiện nay bộ này đang tổng hợp các ý kiến tham gia của các bộ, ngành để dự kiến trong tháng này trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với 2 phương án về giá dịch vụ BOT.
giá đồ dùng học tập
(TBTCO) - Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá nêu rõ trong điều kiện dư địa lạm phát có điều kiện cho lộ trình giá thị trường, các bộ, ngành, địa phương lựa chọn mức độ, thời điểm, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo.
CPI năm 2019 có thể kiểm soát ở mức 3,3% - 3,5%
(TBTCO) - Ngày 27/9, Ban Chỉ đạo điều hành giá họp bàn về kết quả thực hiện công tác điều hành giá quý II/2019 và dự báo, kiến nghị công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ chủ trì cuộc họp.
phó thủ tướng vương đình huệ
(TBTCO) - Chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá sáng 27/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ nhận định, nếu không có yếu tố bất thường, CPI năm 2019 có thể kiểm soát ở mức thấp, từ 3,3% -3,5%, thấp hơn kịch bản đề ra trước đó là từ 3,3% - 3,9%.
Dự báo lạm phát bình quân năm 2019 từ 3,17 đến 3,41%
(TBTCO) - Ngày 3/7, Ban Chỉ đạo điều hành giá họp đánh giá về tình hình thực hiện công tác điều hành giá 6 tháng đầu năm và dự báo, kiến nghị công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ chủ trì hội nghị.
phó thủ tướng vương đình huệ
(TBTCO) - Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đồng tình với dự báo của Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo, kịch bản lạm phát bình quân năm 2019 ở mức từ 3,17 – 3,41%, thấp hơn mục tiêu đã đề ra tại kỳ điều hành trước là từ 3,3 – 3,9%.
Kiên quyết kiểm soát CPI 2019 bình quân ở mức 3,3 đến 3,9%
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Phó Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá vừa ký thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp ngày 28/3/2019.
hoa quả
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá đề nghị phát huy tính chủ động của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Bộ Tài chính, khi có phát sinh nhiệm vụ điều hành giá, các bộ, ngành phải báo cáo qua cơ quan thường trực này.