Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bảo hiểm hưu trí
(TBTCO)- Hôm nay (15/10), Thông tư 115/2013/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện chính thức có hiệu lực. Việc triển khai bảo hiểm hưu trí tự nguyện vào thời điểm này sẽ đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội cho lớp người cao tuổi, khắc phục những tồn tại của bảo hiểm hưu trí bắt buộc.
(TBTCO) - Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) cho biết như vậy tại hội thảo lấy ý kiến về Đề án thực hiện thí điểm chính sách Bảo hiểm Hưu trí bổ sung (BHHTBS) ở Việt Nam vừa tổ chức sang 26/9, tại Hà Nội.
huu tri tu nguyen
(TBTCO) - Với bảo hiểm hưu trí tự nguyện, người lao động không chỉ chủ động hoạch định mức lương hưu cho bản thân ngay từ khi còn trong tuổi lao động mà còn tự tạo cho mình "tấm áo bảo hộ" trước những rủi ro không thể ngờ tới.
(TBTCO) - Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, khi triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí, DN bảo hiểm phải thiết lập quỹ hưu trí tự nguyện, sử dụng quỹ chủ sở hữu đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện không thấp hơn 200 tỷ đồng và phải duy trì tối thiểu 200 tỷ đồng tại quỹ này.
(TBTCVN) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang xây dựng đề án thành lập Quỹ Bảo hiểm hưu trí bổ sung.
(TBTCO) - Dự thảo Thông tư hướng dẫn thiết lập Quỹ Bảo hiểm hưu trí tự nguyện và triển khai bảo hiểm hưu trí tự nguyện do Bộ Tài chính soạn thảo dự kiến sẽ có hiệu lực trong thời gian tới đây.