Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo hiểm nông nghiệp
Bộ Tài chính triển khai thí điểm chính sách bảo hiểm nông nghiệp ở Hà Giang
(TBTCO) - Đoàn công tác của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính vừa có cuộc làm việc với UBND tỉnh Hà Giang về tiến độ triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp theo Nghị định số 58 của Chính phủ.
Lúa
(TBTCO) - Giai đoạn 3 Dự án “Hệ thống thông tin viễn thám và bảo hiểm nông nghiệp tại các nền kinh tế mới nổi” đã được khởi động, thực hiện tại 2 tỉnh An Giang và Thái Bình với tổng kinh phí thực hiện dự án là 10,2 tỷ đồng.
bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Nhằm tăng cường phối hợp và hỗ trợ công tác tổ chức triển khai Nghị định 58 về bảo hiểm nông nghiệp và Quyết định 22 về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, từ 7/11 đến 29/11/2019, Bộ Tài chính lập đoàn công tác làm việc với UBND các tỉnh, thành phố được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.
a huyền
(TBTCO) - Nhiều nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm nông nghiệp, mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cho nông dân đã được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) phổ biến đến các doanh nghiệp bảo hiểm và đại diện của 11 địa phương khu vực phía Nam.
Kỳ vọng về hiệu quả chính sách bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Nghị định 58 quy định, BHNN được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện thỏa thuận, không giới hạn tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm, rủi ro được bảo hiểm và phạm vi địa bàn...
chính sách bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Chính sách về bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) nhằm khuyến khích doanh nghiệp triển khai BHNN, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại về tài chính do các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất.
bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp (BHNN); còn các cá nhân sản xuất nông nghiệp khác sẽ được hỗ trợ 20% phí BHNN.
chính sách t6
(TBTCO) - Một số giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; tiếp tục chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công đến 31/12/2019; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp;...
BHNN
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.