Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo hiểm PTI
ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2014, trên trang bán hàng trực tuyến www.epti.vn
(TBTCO) - Trong ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2014, trên trang bán hàng trực tuyến www.epti.vn của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (PTI) đã có 298 khách hàng đặt mua thành công.
tàu sunrise 689
(TBTCO) - Hai công ty sẽ chịu trách nhiệm chi trả bảo hiểm trong vụ Tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công là Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC) và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI).
 website https://sms.pti.com.vn
(TBTCO) - Ngày 25/9, Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã ra mắt website https//sms.pti.com.vn/ truy vấn tiến độ giải quyền hồ sơ bồi thường bảo hiểm xe ô tô. Đây là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam triển khai dịch vụ tiện ích này.