Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo hiểm xã hội
lao động
(TBTCO) - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đề xuất 100% doanh nghiệp và người lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian từ tháng 2 đến hết tháng 12/2020.
TT.NXP
(TBTCO) - Chiều 4/3, chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, Thủ tướng cho rằng, “đã cải cách thì phải ra cải cách, chứ không phải là điều chỉnh đôi chút, không có nhiều ý nghĩa”.
btc
(TBTCO) - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, quỹ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) luôn được quản lý sử dụng đúng mục đích, được quản lý công khai minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm.
th
(TBTCO) - Chăm lo đời sống sức khỏe, sự ấm no của người dân là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta. Mục tiêu xuyên suốt phải có hệ thống an sinh xã hội hướng tới toàn dân, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, tạo ra một mạng lưới an toàn gồm nhiều tầng, nhiều lớp, bảo vệ cho tất cả thành viên.
bảo hiểm
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư sửa quy định về phương pháp phân bổ khoản chi phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), thất nghiệp. Chi phí chi trả các khoản nêu trên bình quân toàn ngành bằng 0,65% tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH (trừ một số khoản).
BHXH
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam với các ngành liên quan".
bảo hiểm
(TBTCO) - Theo các chuyên gia, để thu hút người lao động trong khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, cần thiết kế các gói bảo hiểm ngắn hạn, linh hoạt.
ilo
(TBTCO) - Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khuyến nghị cần đầu tư hơn 500 tỷ USD mỗi năm để đảm bảo chính sách trợ giúp xã hội cơ bản trên toàn thế giới.
toàn cảnh
(TBTCO) - Đánh giá công nghệ y tế sẽ đưa ra các bằng chứng về chi phí, hiệu quả của thuốc, tỷ lệ chi trả, điều kiện thanh toán để đảm bảo tính hiệu quả, công bằng. Từ đó, xác định rõ đối tượng chi trả bảo hiểm y tế (BHYT), đảm bảo quyền lợi cho người dân.