Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo trợ xã hội
bo lao dong
(TBTCO) - Chính phủ vừa thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH).
bảo trợ
(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), hiện nay, đối tượng có nhu cầu trợ giúp xã hội ở nước ta rất lớn, chiếm 20% dân số. Kinh phí chi trợ giúp xã hội gần 15.000 tỷ đồng/ năm.
(TBTCO) - Người sống trong nhà tạm lánh được hỗ trợ tiền ăn 40 nghìn đồng/ ngày và 700 nghìn đồng mua đồ dùng cá nhân.
bt
(TBTCO) - Năm 2016, ngân sách nhà nước (NSNN) dự kiến bố trí khoảng 14.400 tỷ đồng để chi trả trợ cấp hàng tháng cho khoảng gần 2,8 triệu người thuộc đối tượng bảo xã hội.
btxh
(TBTCO) - Đây là số kinh phí mà Bộ Tài chính vừa quyết định tạm cấp bổ sung có mục tiêu năm 2015 và cho phép một số địa phương chuyển nguồn, để thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật năm 2013- 2015.
btxh
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định tạm cấp cho tỉnh Thanh Hóa 392 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2015.
cơ sở bảo trợ xã hội
(TBTCO) - Đây là thông tin vừa được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tới các cơ sở bảo trợ xã hội trên phạm vi cả nước.
btxh
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định tạm ứng số kinh phí này cho 5 địa phương, để thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật.
btxh
(TBTCO) - Đây là số kinh phí mà Bộ Tài chính vừa quyết định cấp cho tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật năm 2014.