Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bộ lao động thương binh và xã hội
Bộ LĐTBXH
(TBTCO) - Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sửa đổi sẽ tăng nặng hình phạt lao động bỏ trốn khỏi nơi làm việc; có đủ chế tài để khởi kiện lao động và người bảo lãnh cho lao động, bắt buộc lao động phải nộp phạt theo quy định của pháp luật.
giáo dục nghề nghiệp
(TBTCO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, giáo dục nghề nghiệp (GDNN) Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để không chỉ đảm đương được trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trực tiếp phục vụ cho sản xuất, kinh doanh mà còn đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập quốc tế.
trường nghề
(TBTCO) - Trong năm 2018 và 2019, hầu hết các địa phương đều đã thực hiện sắp xếp hoặc có kế hoạch sắp xếp lại các trường nghề trên địa bàn. Dự kiến đến hết năm 2019 sẽ giảm được 100 trường nghề công lập.
ngân hàng
(TBTCO) - Theo số liệu từ Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (CSXHVN), doanh số cho vay giải quyết việc làm lũy kế đến tháng 7/2019 đạt 46.938 tỷ đồng, với gần 2,4 triệu lượt khách hàng được vay vốn; giúp cho hơn 3,7 triệu lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.
dạy nghề
(TBTCO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) đang xây dựng dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030.
dạy nghề
(TBTCO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
trường nghề
(TBTCO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết, trong thời gian tới sẽ cho phép các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ năng lực cung cấp các chương trình đào tạo nghề trực tuyến.
bàn nâng
(TBTCO) - Cục An toàn lao động yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về chứng nhận hợp quy trong sản xuất hoặc nhập khẩu và công bố hợp quy.
an toàn lao động
(TBTCO) - Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của các doanh nghiệp sẽ nâng từ 0,5% lên 0,7% trên quỹ tiền lương, theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.