Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cao sỹ kiêm
TBTCO - Rất nhiều DN Việt Nam hiện chưa quan tâm đến vấn đề thương hiệu, đặc biệt là các DNNVV, điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài và bền vững của DN mà còn khiến DN bị tổn thất rất nhiều khi “vô tình” bị lấy mất thương hiệu. Đừng “mất bò mới lo làm chuồng”, TS.Cao Sỹ Kiêm khuyến cáo.
ngân sách
(TBTCVN) - Ngân sách nhà nước (NSNN) hiện nay rất “nguy nan”. Chính phủ cần phải cụ thể hóa hơn nữa các giải pháp về thực hiện thu, chi NS và đi liền với đó là công khai, minh bạch trong kỷ luật chính sách tài khóa.
(TBTCO) - Đây là nhận định của Chuyên gia kinh tế Cao Sỹ Kiêm – Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khi trao đổi với phóng viên TBTCVN về thị trường vàng.