Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chây ỳ nợ thuế
Bo
(TBTCVN) - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội về việc thu hồi nợ thuế, đặc biệt là nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có nhiều giải pháp để thu hồi số nợ thuế này. Với các trường hợp nợ do chây ỳ, đơn vị sẽ kiên quyết áp dụng biện pháp xử lý mạnh.
nợ thuế
(TBTCO) - Ngày 25/8, Cục Thuế Nam Định đã công bố danh sách 74 người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn, chây ỳ, tính đến hết ngày 31/7/2015.
(TBTCO) - Danh sách cụ thể của 77 doanh nghiệp chây ỳ, nợ đọng hơn 1.806 tỷ đồng tiền thuế vừa được Cục Thuế thành phố Hà Nội công bố.