Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi đầu tư
KBNN Đồ Sơn
(TBTCO) - Trong 2 tháng đầu năm 2019, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã từ chối thanh toán 3,2 tỷ đồng, trong lĩnh vực chi thường xuyên và chi đầu tư.
KBNN Cần THơ
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ đã làm rất tốt công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Số thu ngân sách qua các ngân hàng đạt tỷ trọng lớn, với 95,69% về số lượng và 91,52% về giá trị so tổng thu.
Đơn vị sự nghiệp tự chủ được áp dụng thang bảng lương của doanh nghiệp
(TBTCO) - Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư có thể áp dụng hệ số thang bảng lương của người quản lý và người lao động áp dụng đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ để chi trả tiền lương.
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã từ chối thanh toán 5 tỷ đồng cho cả chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản.
đầu tư công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019. Theo đó, dự toán chi đầu tư phát triển phải được bố trí các dự án thuộc danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã có quyết định đầu tư.
bt dung
(TBTCO) - Mặc dù đã có rất nhiều chính sách ưu tiên, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc, miền núi, nhưng hiệu quả thực hiện chưa cao, một phần do chính sách còn chồng chéo, thiếu kết nối khi thực hiện, đồng thời cũng do điều kiện tự nhiên, xã hội của khu vực này rất khó khăn.
KBNN Bắc Ninh
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bắc Ninh cho biết, nhờ thường xuyên phối hợp với các cơ quan thu trên địa bàn trong việc phối hợp thu NSNN với các ngân hàng thương mại (NHTM), cùng với việc mở thêm tài khoản chuyên thu nên đơn vị đã tập trung nhanh, chính xác các khoản thu về cho NSNN.
ĐTXDCB
(TBTCO) - Thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, dự kiến đến hết tháng 6/2018, vốn đầu tư công giải ngân qua kho bạc đạt trên 30% kế hoạch (vào khoảng trên 114.025 tỷ đồng). Tỷ lệ giải ngân này đang ở mức khiêm tốn, khi chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc quý II.
Bệnh viện Nhi TW
(TBTCO) - Giai đoạn 2018 - 2021, Hà Nội phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ NSNN cho các đơn vị sự nghiệp công lập; có 257 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tư, chi thường xuyên và tự đảm bảo chi thường xuyên.