Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chống lãng phí
lãng phí
(TBTCO) - Chính phủ ban hành Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.
Lao động
(TBTCO) - Nhiều bộ, ngành, địa phương đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chuyên môn và tiết kiệm chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước.
Đất
(TBTCO) - Việc sắp xếp lại, rà soát, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nhà, đất, tiết kiệm, chống lãng phí và đúng mục đích.
Thanh tra
(TBTCO) - Năm 2018, các cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước (NSNN) 29.769 tỷ đồng, 1.007 ha đất; loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 4.070 tỷ đồng, 32.964 ha đất.
Công tác tiết kiệm, chống lãng phí đạt kết quả tích cực
(TBTCO) - Chiều 12/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018. Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban thường vụ quốc hội đều nhất trí đánh giá cao các báo cáo của Chính phủ, của Ủy ban Tài chính ngân sách và sự phối hợp tốt giữa hai cơ quan.
LTN
(TBTCO) - Cắt giảm điều kiện kinh doanh (ĐKKD) không nên chạy theo thành tích. Đặc biệt, với lĩnh vực kinh doanh vận tải đường bộ, không nên cắt giảm ĐKKD mà ngược lại, phải thắt chặt ĐKKD hơn để đảm bảo an toàn giao thông.
TTP
(TBTCO) - Báo cáo của Chính phủ và của Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đều thống nhất đánh giá công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong năm 2018 có chuyển biến tích cực.
THTK
(TBTCO) - Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (UBTCNS) vừa có phiên họp cho ý kiến thẩm tra sơ bộ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2018. Đây là một trong những nội dung sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 33 tới.
Thu ngân sách
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị trên địa bàn siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công, tài nguyên thiên nhiên tiết kiệm, chống lãng phí..., để đạt mục tiêu GRDP trên địa bàn từ 7,4% - 7,6% trong năm 2019.