Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục quản lý công sản
thứ trưởng trần xuân hà
(TBTCO) - Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đề nghị cục tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tài chính trong quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu quả và đúng quy định.
nguyễn tân thịnh
(TBTCO) - Quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước được các bộ, ngành, địa phương quan tâm, bởi trong quá trình thực hiện phát sinh nhiều vướng mắc, đòi hỏi phải sớm sửa đổi.
xe công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời Sở Tài chính Nam Định về việc mua xe ô tô phục vụ công tác chức danh. Theo đó, các xe đang sử dụng phải đủ điều kiện thanh lý, đồng thời sau khi rà soát không có xe phù hợp để trang bị cho các chức danh, mới được mua xe công.
la văn thịnh, cục trưởng cục quản lý công sản
(TBTCO) - Ông La Văn Thịnh đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý công sản kể từ ngày 16/4/2019. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, ông La Văn Thịnh giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản.
Ông La Văn Thịnh - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Công sản phát biểu tại họp báo.
(TBTCVN) - Chiều 5/4, Bộ Tài chính tổ chức họp báo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước quý I/2019.
nhà đất
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì phải lập Đề án báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định.
nhà đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tăng cường sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp (DN). Trong đó, yêu cầu phải rà soát việc việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của các DN khi cổ phần hóa theo các quy định pháp luật từng thời kỳ.
xe ô tô
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Y tế hướng dẫn về xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc.
tài sản công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài sản công.