Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Hưng Yên
thanh kiem tra thue
(TBTCO) - Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và công tác quản lý nợ thuế còn nhiều hạn chế; công tác thu nợ và đôn đốc nợ thuế gặp nhiều khó khăn là những nguyên nhân khiến số thu đầu năm 2019 của Cục Thuế Hưng Yên đạt mức thấp.
thue hung yen
(TBTCO) - Để hoàn thành dự toán quý II và 6 tháng cuối năm, ngành Thuế Hưng Yên sẽ nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp điều hành thu; thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh và phối kết hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để khai thác triệt để mọi nguồn thu.
thue hung yen
(TBTCO) - Theo tin từ Cục Thuế Hưng Yên, trong quý I/2019, thu ngân sách nhà nước (NSNN) do đơn vị quản lý đạt hơn 2.200 tỷ đồng, bằng 24% dự toán năm, tăng 20,6% (so với cùng kỳ năm trước).
thue hung yen
(TBTCO) - Theo tin từ Cục Thuế Hưng Yên, trong tháng 1/2019, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do đơn vị quản lý đạt hơn 952 tỷ đồng, đạt 10% so dự toán năm 2019, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
đồng phế liệu
(TBTCO) - Căn cứ đặc tính sản phẩm và quy trình sản xuất sản phẩm để xác định sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản đã chế biến hoặc chưa chế biến thành sản phẩm khác để thực hiện kê khai theo quy định.
thue hung yen
(TBTCO) - Cục Thuế Hưng Yên cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị thu ngân sách được hơn 7.946 tỷ đồng, bằng gần 93% dự toán.
thu thue
(TBTCO) - Cục Thuế Hưng Yên cho biết, 8 tháng đầu năm 2018, đơn vị thu ngân sách được 5.335 tỷ đồng, bằng 62,3% dự toán, tăng hơn 9% (so với cùng kỳ năm 2017).
thue hung yen
(TBTCO) - Cục Thuế Hưng Yên vừa chính thức ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán qua bưu điện với Bưu điện tỉnh Hưng Yên.
thu thuê
(TBTCO) - Cục Thuế Hưng Yên cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị thu ngân sách được 4.500 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm và tăng khoảng 10% (so với cùng kỳ năm 2017).