Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục thuế Quảng Ninh
t
(TBTCO) - Theo tính toán của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, thu ngân sách nội địa năm 2019 của tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ đạt và vượt tiến độ mặc dù đến thời điểm này vẫn còn một số địa phương trong tỉnh gặp khó khăn trong công tác thu NSNN.
quang ninh
(TBTCO) - Cục Thuế Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) cho hơn 300 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trên địa bàn.
hóa đơn điện tử
(TBTCO) - Khoảng 120 doanh nghiệp thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh quản lý đã được cục thuế cùng với nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử VNPT Quảng Ninh hướng dẫn chi tiết về quy trình sử dụng hóa đơn điện tử.
doanh nghiep no thue
(TBTCO) - Cục Thuế Quảng Ninh vừa thực hiện công khai đợt 2 về danh sách 208 doanh nghiệp nợ hơn 368 tỷ đồng tiền thuế trên cổng thông tin cơ quan thuế, đây là danh sách DN có số nợ thuế kéo dài từ năm này sang năm khác.
t
(TBTCO) - Theo cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, tổng thu ngân sách nội địa quý I/2019 của tỉnh Quảng Ninh đạt 12.224 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018.
t
(TBTCO) - Mới đây, Cục Thuế và Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, giai đoạn 2008-2018; ký quy chế phối hợp trong giai đoạn mới.
qn
(TBTCVN) - Mới đây, tại TP. Hạ Long, Cục Thuế Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2019.
t
(TBTCO) - Năm 2019, cục Thuế Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao (dự toán thu nội địa Bộ Tài chính giao là 32.091 tỷ đồng, UBND tỉnh Quảng Ninh giao 33.500 tỷ đồng).
bộ trưởng đinh tiến dũng
(TBTCO) - Trong đợt triển khai này, Quảng Ninh sẽ sáp nhập 7 chi cục thuế hiện tại còn 3 chi cục. Đợt 2 sẽ tiếp tục sắp xếp các chi cục thuế còn lại, giảm 3 chi cục. Như vậy, sau khi sắp xếp, từ 14 chi cục thuế, Cục Thuế Quảng Ninh sẽ còn 7 chi cục thuế.