Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục thuế tphcm
quyet toan thue
(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tháng 7/2020, cơ quan thuế đã xem xét hoàn thuế được 245 hồ sơ, với tổng số tiền hoàn là 1.500 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, tổng số hồ sơ được giải quyết hoàn thuế đạt 1.368 hồ sơ, với tổng số tiền thuế hoàn là 8.618 tỷ đồng.
thue tphcm
(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, lũy kế 4 tháng đầu năm, đơn vị đã xem xét giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) được 684 hồ sơ, với tổng số tiền hoàn cho người nộp thuế là 4.527 tỷ đồng, giảm 29,27% về số lượng hồ sơ và 10,57% về số tiền hoàn so với cùng kỳ năm 2019.
thue tphcm
(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, lũy kế 4 tháng đầu năm, qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, đơn vị đã phát hiện nhiều sai phạm và đã ra quyết định thu hồi 1.119 tỷ đồng về cho ngân sách nhà nước (NSNN).
thue tphcm
(TBTCO) - Chính phủ đã chính thức cho phép người nộp thuế (NNT) gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 được chậm nộp thuế và tiền thuê đất thêm 5 tháng. Tại TP. Hồ Chí Minh, NNT sẽ chỉ cần nộp đơn gia hạn bằng email.
thue tphcm
(TBTCO) - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa có công văn chỉ đạo các chi cục thuế tập trung khảo sát doanh thu một số ngành nghề bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gây ra, để từ đó đề xuất các phương án hỗ trợ doanh nghiệp (DN) liên quan.
thue tphcm
(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, trong 2 tháng đầu năm, đơn vị đã tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch 2.242 doanh nghiệp (DN), phát hiện nhiều sai phạm với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 486,1 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và giảm lỗ 1.635,1 tỷ đồng.
thue tphcm
(TBTCO) - Ngày 2/3 tới, Chi cục Thuế (CCT) khu vực quận 7 – Nhà Bè sẽ hoạt động trên cơ sở hợp nhất CCT quận 7 và CCT huyện Nhà Bè. Nhằm tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế, CCT khu vực sẽ dùng trụ sở CCT quận 7 làm trụ sở chính, đồng thời thành lập bộ phận “một cửa” tại CCT huyện Nhà Bè.
cc thue khu vuc
(TBTCO) - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đang gấp rút hoàn thiện các bước cuối trong việc thành lập và đưa vào hoạt động chính thức Chi cục Thuế khu vực quận 7 – Nhà Bè kể từ ngày 2/3 tới.
thue tphcm
(TBTCO) - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý nợ thuế nhằm đảm bảo tổng mức nợ thuế trong năm 2020 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN).