Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đại lý thủ tục hải quan
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định công nhận hoạt động đại lý thủ tục hải quan đối với Chi nhánh Hà Nội-Công ty TNHH Geodis Wilson Việt Nam…
nội bài
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 23/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Tiếp vận Nội Bài (Hà Nội).
đại lý hải quan
(TBTCO) - Sáng 9/10, Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý thủ tục hải quan cho 17 doanh nghiệp (DN) hoạt động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Bắc Ninh…
hải quan hà nội
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý thủ tục hải quan cho 5 doanh nghiệp (DN) hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội…
Van gIa
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý thủ tục hải quan cho 5 doanh nghiệp (DN) hoạt động trên địa bàn thành phố Hạ Long, Quảng Ninh…
hải quan Đà Nẵng
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý thủ tục hải quan cho 12 doanh nghiệp (DN, gồm 7 DN và 5 chi nhánh DN) hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng…
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý thủ tục hải quan cho 5 doanh nghiệp (DN) hoạt động trên địa bàn Quảng Ninh, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
đại lý hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định công nhận đủ điều kiện hoạt động thủ tục đại lý hải quan cho 13 doanh nghiệp (DN) hoạt động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh…
Bà ria-vũng tàu
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định công nhận đủ điều kiện hoạt động thủ tục đại lý hải quan cho 8 doanh nghiệp (DN) hoạt động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Lào Cai, Hải Phòng…