Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dịch vụ môi trường rừng
Xuất khẩu lâm sản tăng
(TBTCO) - Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, tính đến 23/10/2018 cả nước đã thu được 2.557 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), đạt 109% kế hoạch năm 2018; xuất khẩu lâm sản tiếp tục tăng trưởng đạt hơn 7,6 tỷ USD.
Lâm sản chính
(TBTCO) - Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) vừa cho biết, giá trị xuất khẩu lâm sản chính 9 tháng đầu năm 2018 ước đạt 6,64 tỷ USD, tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm 2017; chiếm 23% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.
Lâm sản
(TBTCO) - Tính đến hết ngày 24/5/2018, giá trị xuất khẩu lâm sản của ngành lâm nghiệp đã vượt lên trên thủy sản, tiếp tục trở thành mặt hàng dẫn đầu trong các mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu.
moi truong rung
(TBTCO) - Kinh phí quản lý được trích tối đa 0,5% tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) thực thu trong năm để chi cho các hoạt động của bộ máy Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam .
LN
(TBTCO) - Dù năm 2017, giá trị xuất khẩu lâm sản đạt hơn 7,9 tỷ USD nhưng tỷ trọng giá trị sản xuất của ngành Lâm nghiệp thấp, chỉ chiếm khoảng 3,0 - 3,3% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Năm 2018, ngành này xác định phấn đấu nâng cao giá trị sản xuất đạt từ 5,5% - 6%.
rừng
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xin ý kiến đóng góp cho dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Dự thảo quy định, hàng năm trích 0,5% tổng tiền DVMTR để chi cho các hoạt động của bộ máy Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam.
Ông Hà
(TBTCO) - Khai thác rừng tự nhiên bền vững và được cấp phép có thể mang lại cơ hội kinh tế và tạo động lực phục hồi và làm giàu rừng ở Việt Nam. Việt Nam cần chuẩn bị sẵn sàng để thúc đẩy và triển khai trên phạm vi toàn quốc các mô hình khai thác rừng tự nhiên bền vững.
Hội thảo DVMTR
(TBTCO) - Trong 5 năm, dịch vụ chi trả môi trường rừng (DVMTR) thu hơn 6.510 tỷ đồng, riêng 2 tháng đầu năm 2017 thu đạt hơn 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và thực hiện chi trả DVMTR, vẫn gặp một số khó khăn.
Dịch vụ môi trường rừng
(TBTCO) - Từ đầu năm tính đến ngày 10/12/2016, cả nước thu được hơn 1.218,2 tỷ đồng từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), đạt 92% kế hoạch, trong đó quỹ trung ương thu được gần 852,1 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch, quỹ tỉnh thu được hơn 366,1 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch năm.