Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
cucthuebinhdinh.jpg
(TBTCO) - Năm 2020, Cục Thuế Bình Định được giao nhiệm vụ kéo giảm tổng nợ thuế về dưới 809 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tiêu nợ có khả năng thu phải giảm về dưới 238 tỷ đồng, bằng 2,6% tổng thu so với dự toán thu.
chi cục thuế thành phố nha trang
(TBTCO) - Để đôn đốc thu nộp đầy đủ các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, Chi cục Thuế TP. Nha Trang và Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa vừa thực hiện công khai thông tin 417 doanh nghiệp nợ đọng hơn 92,4 tỷ đồng tiền thuế.
thue dong nai
(TBTCO) - Cục Thuế Đồng Nai vừa công khai thông tin các doanh nghiệp (DN) nợ thuế chây ỳ trên địa bàn. Theo đó, có tất cả 95 công ty, với số tiền nợ thuế lên đến 645,5 tỷ đồng, trong đó 21 công ty nước ngoài nợ hơn 112 tỷ đồng.
Cục Thuế Sơn La
(TBTCO) - Tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp nộp các khoản thuế nợ vào ngân sách nhà nước (NSNN), Cục Thuế Sơn La vừa công khai danh sách 66 doanh nghiệp trên địa bàn còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đến 30/6 với số tiền trên 45 tỷ đồng.
Cục Thuế Hải Phòng
(TBTCO) - Cục Thuế Hải Phòng vừa công khai danh sách 220 doanh nghiệp nợ thuế trên 242,8 tỷ đồng tính đến ngày 31/5/2020.
chi-cục-thuế-khu-vực-sông-công-đại-từ.jpg
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Thái Nguyên đã ban hành 44.128 lượt thông báo (mẫu 07/QLN) với số tiền thuế nợ theo thông báo là hơn 1.707 tỷ đồng và ban hành 260 quyết định cưỡng chế thu hồi nợ thuế với số tiền cưỡng chế là 122,6 tỷ đồng.
Cục Thuế Điện Biên
(TBTCO) - Để đôn đốc doanh nghiệp (DN) nộp đầy đủ các khoản thuế nợ vào ngân sách nhà nước (NSNN), Cục Thuế Điện Biên vừa công khai lần 2 số doanh nghiệp còn nợ đọng thuế. Theo đó có 141 DN đang nợ thuế, với tổng số nợ trên 158 tỷ đồng.
chi-cục-thuế-thành-phố-nha-trang.jpg
(TBTCO) - Để đôn đốc doanh nghiệp nợ đọng thuế nộp đầy đủ các khoản thuế nợ vào ngân sách nhà nước (NSNN), Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa (Khánh Hòa) vừa thực hiện công khai thông tin 229 doanh nghiệp (DN) nợ hơn 64,8 tỷ đồng tiền thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
cục-thuế-hà-nam1.gif
(TBTCO) - Cục Thuế Hà Nam vừa thực hiện công khai thông tin 167 doanh nghiệp (DN), người nộp thuế (NNT) trên địa bàn nợ đọng hơn 148 tỷ đồng tiền thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.