Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp nợ thuế
vĩnh long
(TBTCO) - Để đôn đốc doanh nghiệp (DN) hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn nợ đọng với ngân sách nhà nước, Cục Thuế Vĩnh Long và các chi cục thuế trực thuộc vừa thực hiện công khai hàng loạt DN còn nợ đọng tiền thuế, tiền phạt đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
cục thuế hà nam
(TBTCO) - Để thu hồi các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước (NSNN), Cục Thuế Hà Nam vừa ban hành hàng loạt quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp (DN), thu hồi nợ đọng thuế.
cục thuế phú thọ
(TBTCO) - Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế, đến nay, Cục Thuế Phú Thọ đã kéo giảm số nợ thuế có khả năng thu xuống còn 200 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 3,1% so với dự toán pháp lệnh. Đơn vị đã thu được 55 tỷ đồng nợ đọng thuế năm 2018 chuyển sang.
công ty thống nhất 508
(TBTCO) - Ông Cao Ngọc Tuấn – Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh vừa ký thông báo công khai 116 doanh nghiệp (DN) còn nợ đọng 342 tỷ đồng tiền thuế, tính đến hết ngày 31/10/2019.
thuế khánh hòa
(TBTCO) - Ông Trần Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, đến cuối tháng 11/2019, Cục Thuế Khánh Hòa đã ban hành 2.821 quyết định cưỡng chế nợ thuế; tổng số thuế nợ thu được qua việc ban hành các quyết định cưỡng chế là trên 1.186 tỷ đồng.
nt
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Phú Thọ vừa công khai danh sách 198 doanh nghiệp nợ tiền thuế (trong đó bao gồm cả các doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, tiền phạt) còn nợ đến ngày 31/10/2019, với tổng số nợ hơn hơn 206,3 tỷ đồng.
TP. Hồ Chí Minh
(TBTCO) - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế đợt 10/2019. Theo danh sách được công bố, có 1.577 doanh nghiệp nợ thuế, với tổng số tiền nợ ngân sách nhà nước lên đến hơn 3,3 nghìn tỷ đồng.
hà nam
(TBTCO) - Cục Thuế Hà Nam vừa thực hiện công khai đợt 3 thông tin 188 doanh nghiệp (DN) và 1 hộ kinh doanh nợ đọng trên 142,6 tỷ đồng tiền thuế tính đến thời điểm ngày 30/11/2019.
hà tĩnh công khai doanh nghiệp nợ thuế
(TBTCO) - Cục Thuế Hà Tĩnh vừa thực hiện công khai thông tin 81 doanh nghiệp (DN) nợ trên 105 tỷ đồng tiền thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.