Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự án FDI
fdi hai duong
(TBTCO) - Dự án Công ty TNHH Bệnh viện quốc tế Đại An Việt Nam-Canada có tổng vốn đăng ký 225 triệu USD được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đánh giá là dự án có vốn đăng ký đầu tư lớn nhất vào Việt Nam từ đầu năm đến nay.
(TBTCO) - Bên cạnh các chính sách ưu đãi đặc biệt của Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đang xây dựng nhiều chính sách ưu đãi mới nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo.
(TBTCO) - Tình trạng nhiều dự án có vốn FDI được cấp đất nhưng bỏ hoang không thực hiện, đang tồn tại ở hầu hết các địa phương trên cả nước. Dự thảo mà Bộ KH và ĐT đang xây dựng về xử lý những dự án bỏ hoang này được kỳ vọng sẽ có những chế tài mạnh mẽ và thông thoáng hơn để tình trạng này không tái diễn.
thu hut FDI
(TBTCO) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2013 cả nước đã thu hút được 10,473 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2012.