Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự báo giá gas
Nhập khẩu vẫn phải ‘đỡ’ nguồn cung gas trong nước
(TBTCO) - Ngoài lý do giá CP thể giới tăng, giá LPG trong nước được điều chỉnh tăng một phần do biến động nguồn cung trong nước, do từ tháng 5/2014 nhà máy Dung Quất bảo dưỡng 02 tháng, các DN gas đầu mối đã phải nhập hàng với chi phí vận chuyển cao hơn so với nguồn hàng theo hạn mức.
Gas tăng cung nhập khẩu bù lượng thiếu hụt trong nước
(TBTCO) - Tổng nhu cầu sử dụng LPG trong nước nửa đầu tháng 6/2014 ước khoảng 55.500 tấn. Tuy nhiên phần lớn lượng cung này, khoảng 73%, được cung cấp từ nguồn nhập khẩu.
giá gas
(TBTCO) - Tổng nhu cầu sử dụng LPG trong nước nửa đầu tháng 4/2014 ước khoảng 55.500 tấn; ổn định so với cùng kỳ tháng 3/2014. Trong đó, nguồn cung LPG từ sản xuất trong nước của Nhà máy Dinh Cố và Dung Quất ước khoảng 28.500 tấn, nguồn nhập khẩu khoảng 27.000 tấn.
giá gas
(TBTCO) - Tổng nhu cầu sử dụng LPG trong nước 3 tháng đầu năm 2014 ước khoảng 337.500 tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2013. Nguồn cung LPG từ sản xuất trong nước của nhà máy Dinh Cố và Dung Quất cộng với nguồn nhập khẩu đáp ứng đủ nhu cầu.
giá gas
(TBTCO) - Tổng nhu cầu sử dụng LPG trong nước nửa đầu tháng 3/2014 ước khoảng 55.500 tấn, ổn định so với cùng kỳ tháng 02/2014. Trong đó, nguồn cung LPG từ sản xuất trong nước của Nhà máy Dinh Cố và Dung Quất ước khoảng 28.500 tấn, nguồn nhập khẩu khoảng 27.000 tấn.
giá gas
(TBTCO) - Tổng nhu cầu sử dụng LPG trong nước tháng 02/2014 ước khoảng 111.000 tấn, ổn định so với tháng 01. Trong đó, nguồn cung LPG từ sản xuất trong nước của Nhà máy Dinh Cố và Dung Quất ước khoảng 57.000 tấn (bằng 51,35% nhu cầu); nguồn nhập khẩu khoảng 54.000 tấn (48,65% nhu cầu).
Gas tiêu thụ khoảng 55.000 tấn trong nửa đầu tháng 2
(TBTCO) - Tổng nhu cầu sử dụng LPG trong nước nửa đầu tháng 2/2014 khoảng 55.000 tấn, ổn định so với cùng kỳ tháng 1/2014. Trong đó, nguồn cung LPG từ sản xuất trong nước của Nhà máy Dinh Cố và Dung Quất ước khoảng 30.000 tấn (55% nhu cầu); nguồn nhập khẩu khoảng 25.000 tấn (45% nhu cầu).
giá gas
(TBTCO) - Tổng nhu cầu sử dụng LPG trong nước nửa đầu tháng 1/2014 khoảng 55.000 tấn, ổn định so với cùng kỳ tháng 12/2013. Trong đó, nguồn cung LPG từ sản xuất trong nước của Nhà máy Dinh Cố và Dung Quất ước khoảng 30.000 tấn, nguồn nhập khẩu khoảng 25.000 tấn.
(TBTCO) - Tổng nhu cầu sử dụng LPG năm khoảng 1,3 triệu tấn; nguồn cung LPG từ sản xuất trong nước của Nhà máy Dinh Cố và Dung Quất ước khoảng 684 nghìn tấn (52,62% nhu cầu); nguồn nhập khẩu khoảng 646.800 tấn (47,38% nhu cầu).