Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
(TBTCVNO) - Trong tháng 4/2013, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn tiếp tục ổn định ở mức 20.828 đồng/USD, không đổi từ ngày 24/12/2011
(TBTCVNO) - Trong tháng 3/2013, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn tiếp tục ổn định ở mức 20.828 đồng/USD, không đổi từ ngày 24/12/2011.