Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giảm tiền thuê đất
tiền thuê đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP về quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
xóa nợ tiền thuê đất
(TBTCO) - Tại dự thảo Nghị định đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ quy định miễn, giảm; xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp đối với nhiều trường hợp cụ thể.
vb
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 14/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế.
nong lam
(TBTCVN) - Chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã trải qua nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn từ cơ chế cũ sang cơ chế mới, từ luật cũ sang luật mới nhưng vẫn chưa được đồng bộ, đảm bảo công bằng về quyền lợi, lợi ích của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất.
khai thác khoáng sản
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí vừa ký ban hành văn bản 7810/BTC-QLCS, hướng dẫn cơ quan thuế các địa phương tháo gỡ vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật vể miễn, giảm tiền thuê đất.
thuê đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố giải quyết các trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất khi nộp tiền thuê đất một lần cho nhiều năm.
Thêm trường hợp được giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 02
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản hướng dẫn Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.