Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
(TBTCO) - Theo ông Trần Quốc Việt – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC), trong tương lai tất cả các tuyến đường cao tốc Việt Nam sẽ được quản lý theo hệ thống giao thông thông minh (ITS).