Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hải quan Khánh Hòa
vân phong
(TBTCO) - Chi cục Hải quan Vân Phong (Cục Hải quan Khánh Hòa) đã thu ngân sách đạt hơn 1.289 tỷ đồng, vượt hơn 64,2% chỉ tiêu được giao năm 2019.
hải quan cảng nha trang
(TBTCO) - Mặc dù chịu ảnh hưởng của việc giảm thuế suất từ việc thực hiện các hiệp định thương mại tư do (FTA), nhưng đến hết tháng 7/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang, Cục Hải quan Khánh Hòa thu đạt 65% chỉ tiêu được giao.
Cán bộ Chi cục Hải quan cảng Nha Trang giải quyết thủ tục nhập khẩu cho doanh nghiệp
(TBTCVN) - “Tính đến cuối tháng 7, đơn vị ước thu ngân sách đạt 2.482 tỷ đồng, đạt hơn 217% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt gần 83% chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan giao lần 2 năm 2019.
HQ Khánh Hòa
(TBTCVN) - “Tính đến đầu tháng 6/2019, Cục Hải quan Khánh Hòa đã thu ngân sách đạt hơn 2.059 tỷ đồng, đạt hơn 180% chỉ tiêu dự toán Bộ Tài chính giao, hơn 68% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao lần 2 của năm 2019.
Cán bộ Hải quan Khánh Hòa hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục nhập khẩu.
(TBTCVN) - Đến hết quý I/2019, Cục Hải quan Khánh Hòa đã thu ngân sách vượt 24% dự toán năm. Do đó, trên cơ sở đánh giá tình hình thu thời gian tới, Tổng cục Hải quan đã giao Cục Hải quan Khánh Hòa thu thêm 1.800 tỷ đồng, nâng chỉ tiêu thu phấn đấu năm 2019 của đơn vị lên 3.000 tỷ đồng.
hải quan khánh hòa
(TBTCO) - Cục Hải quan Khánh Hòa cho biết, thống kê trong tháng 1 năm 2019, đơn vị đã làm thủ tục cho hơn 1.200 tờ khai của hơn 100 doanh nghiệp (DN), thu ngân sách 143 tỷ đồng, đạt hơn 12,5% chỉ tiêu được giao năm 2019.
khánh hòa vân phong
(TBTCO) - Thống kê đến cuối tháng 10/2018, Cục Hải quan Khánh Hòa đã nỗ lực thu ngân sách đạt hơn 7.298 tỷ đồng, vượt hơn 98 tỷ đồng so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao phấn đấu (7.200 tỷ đồng).
Cán bộ Hải quan Khánh Hòa hỗ trợ DN hoàn thiện tờ khai. Ảnh: HẢI ANH
(TBTCVN) - Tính đến hết quý III/2018, Cục Hải quan Khánh Hòa đã thu ngân sách đạt hơn 6.956 tỷ đồng, vượt hơn 57% so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao đầu năm 2018 (4.000 tỷ đồng), tăng hơn 43% so với cùng kỳ.
Hải quan Quảng Ninh
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa giao chỉ tiêu thu ngân sách bổ sung năm 2018 cho Cục Hải quan Khánh Hòa và Quảng Ninh.