Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hiến pháp
DB hoan ho
(TBTCO) - Ngày 28/11/2013, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII đã chính thức thông qua Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi), với 486/488 tổng số ĐB bấm nút tán thành, đạt tỷ lệ 97,59 %.
QH
(TBTCO) - Ngày 18/11, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Thay vì thảo luận tại hội trường như chương trình dự kiến trước đây, các ĐB Quốc hội góp ý qua phiếu cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
(TBTCO) - Ngày 5/11, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận và cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).
(TBTCO) - Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (UBDTSĐHP) trình bày sáng nay (22/10).
thông qua hiến pháp sửa đổi
(TBTCO) - Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá 13 khai mạc vào cuối tháng 10 tới đây dự kiến sẽ thông qua những luật quan trọng, như dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi),... Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ bầu bổ sung chức vụ Phó Thủ tướng và một số vị trí nhân sự quan trọng khác.
(TBTCVN) - Trong hai ngày làm việc tại hội trường (3 và 4/6/2013), Quốc hội đã thảo luận dự thảo Hiến pháp (sửa đổi); trong đó, đề cập về chế độ kinh tế vẫn còn nhiều luồng ý kiến khác nhau.