Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm soát chi
Thí điểm mô hình giao dịch viên chuyên sâu
(TBTCO) - Từ ngày 15/6/2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã triển khai thí điểm mô hình giao dịch viên chuyên sâu tại KBNN Hải Phòng và Thái Nguyên. Sau hơn 1 tuần thực hiện, mô hình mới đã mang lại nhiều kết quả vượt trội.
KBNN Hải Phòng
(TBTCO) - Hải Phòng vẫn còn nhiều dự án đang đạt tiến độ thấp. Do đó, UBND thành phố (TP) Hải Phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn cùng phối hợp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các dự án này.
KBNN Hải Dương
(TBTCO) - Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 nhưng với truyền thống đoàn kết cùng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Dương đã hoàn thành tốt công tác quản lý ngân sách trên địa bàn.
kho bạc
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị trong toàn hệ thống này đã từ chối thực thanh toán số tiền là 2,5 tỷ đồng.
anh moi
(TBTCO) - Thông tin từ Văn phòng Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bà Rịa – Vũng Tàu, từ đầu năm 2020 đến nay, qua công tác kiểm soát chi đơn vị đã phát hiện 98 khoản chi chưa đảm bảo hồ sơ, thủ tục thanh toán. Số tiền tạm từ chối thanh toán 6,3 tỷ đồng.
Kho bạc Ninh Bình
(TBTCO) - Ông Trần Anh Đức-Trưởng phòng Kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Bình cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết tháng 2/2020 là 1.137 tỷ đồng/2.252 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 50%.
kho bạc
(TBTCO) - Để tăng cường quản lý ngân sách, Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ triển khai quy trình kiểm soát chi mới đối với mô hình KBNN cấp tỉnh theo hướng chuyên sâu, rõ trách nhiệm, đơn giản hóa các bước trong quy trình nghiệp vụ.
kho bạc
(TBTCO) - Năm 2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục thanh tra, kiểm tra tập trung vào công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN, chú trọng kiểm tra, kiểm toán nội bộ an toàn kho quỹ.
kiểm soát chi
(TBTCO) - Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng, Kho bạc Nhà nước (KBNN) kiểm soát đảm bảo có trong danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại) theo quy định của cấp có thẩm quyền ban hành và đảm bảo không vượt đơn giá và dự toán mua sắm hàng năm.