Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiến nghị
nhà đất công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh về xem xét, sửa đổi trình tự sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. Theo Bộ Tài chính, quy định sở tài chính tổ chức kiểm tra hiện trạng nhà, đất các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý tại địa phương là phù hợp.
KBNN
(TBTCO) - Ông Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Phú Thọ cho biết, nhờ làm tốt công tác quản lý tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư nên tại đơn vị, số dư tạm ứng luôn ở mức thấp.
Thanh tra Bộ Tài chính
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2019, công tác thanh tra, kiểm tra đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Tài chính và Chính phủ. Nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành đúng tiến độ, qua đó góp phần siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính.
thực phẩm
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, việc ban hành định mức phân bổ chi ngân sách địa phương thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của hội đồng nhân dân (HĐND) địa phương (trong đó có việc tăng nguồn kinh phí thường xuyên hỗ trợ bảo đảm an toàn thực phẩm).
bệnh viện
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, với những dự án đầu tư công chưa giao đủ kế hoạch vốn, địa phương cần kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bố trí vốn cho dự án, do bộ này chủ trì tổng hợp trình Chính phủ kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.
doanh nghiệp
(TBTCO) - Trả lời kiến nghị cử tri Đà Nẵng, Bộ Tài chính cho biết, công tác xây dựng thể chế về tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn cũng như quá trình triển khai, giám sát... đã được ban hành đồng bộ, vừa thúc đẩy cổ phần hóa, vừa hạn chế được bất cập về định giá, giá trị tài sản của doanh nghiệp.
đất đai
(TBTCO) - Cử tri tỉnh Bắc Kạn đã có kiến nghị gửi Bộ Tài chính, đề xuất có chính sách hoặc cách tỉnh tỷ lệ % nộp tiền sử dụng đất phù hợp đối với đất ở của người dân, sau khi chuyển đổi từ đất ở nông thôn sang đô thị. Theo Bộ Tài chính, trường hợp cần thiết cần có ý kiến với UBND tỉnh điều chỉnh.
nhà ở
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, để đảm bảo công bằng giữa người sử dụng đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 đã nộp tiền và chưa nộp tiền để được sử dụng đất, đã có quy định cụ thể xử lý các trường hợp này.
Thanh tra Tài chính kiến nghị xử lý hơn 6.940 tỷ đồng
(TBTCO) - Quý I/2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 6.251 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tiến hành kiểm tra 52.636 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 2.502 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính trên 6.940 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước trên 1.375 tỷ đồng.