Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lãi suất giảm
Ngân hàng
(TBTCO) - Trong thời gian còn lại của năm 2014, ngành Ngân hàng Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các giải pháp về tín dụng, lãi suất nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết nợ xấu; yêu cầu các TCTD trên địa bàn giảm lãi suất cho vay cũ tất cả các khoản vay về mức dưới 13%/năm.
Nong nghiep
(TBTCVN) - Một dự thảo thông tư hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp đang được Bộ Tài chính soạn thảo, lấy ý kiến. Thông tư này hướng dẫn thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.
TPCP
(TBTCO) - Phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ bảo lãnh ngày 14/4 của Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành chỉ huy động được 100 tỷ đồng/1.000 tỷ đồng gọi thầu đối với kỳ hạn 5 năm, cho dù lãi suất giảm 1,11%/năm.
(TBTCO) - Thái Lan bất ngờ cắt giảm lãi suất cơ bản xuống còn 2,25%, trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang đã khiến cho niềm tin của các nhà đầu tư sụt giảm và tác động tiêu cực tới triển vọng tăng trưởng kinh tế của quốc gia này.