Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lệ phí
Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian giảm 30 khoản phí, lệ phí
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
bảo vệ thực vật
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. Theo đó, dự thảo thông tư đề xuất sửa mức trích nộp và để lại khoản phí này.
phí xây dựng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
Bộ Tài chính đã có văn bản gửi xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian
(TBTCVN) - Đến nay, việc thực hiện giảm các khoản phí, lệ phí cho thấy ngân sách đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp khoảng 4.900 tỷ đồng.
kiểm dịch
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 101/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. Trong đó, phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản có mức cao nhất là 18 triệu đồng/lần.
doanh nghiệp
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và xin ý kiến các bộ, ngành, trong đó đề xuất gia hạn thêm 6 tháng đối với các khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh giảm tại 21 thông tư do Bộ Tài chính ban hành trong năm 2020.
chi cục thuế long biên
(TBTCO) - Để hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán chủ động khai và nộp thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn việc khai và nộp lệ phí môn bài, khai và nộp thuế khoán năm 2021 cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
karaoke
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Theo đó, dự kiến mức thu phí thẩm định kinh doanh vũ trường cao nhất là 15 triệu đồng/giấy.
vật tư nông nghiệp
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực chăn nuôi. Theo đó, dự kiến mức thu phí từ 250.000 – 5,9 triệu đồng/lần.