Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mục tiêu quốc gia
(TBTCO) - Ngày 12/5, đã diễn ra Lễ công bố 10 sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia; trao giải báo chí viết về Nông thôn mới và phát động cuộc thi báo chí về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững dành cho các nhà báo ASEAN.
dự án
(TBTCO) - Để đẩy nhanh giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương phân bổ hết kế hoạch vốn. Đối với địa phương chưa phân bổ, đề nghị thu hồi số vốn này về ngân sách trung ương.
giảm nghèo
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, việc hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho hộ nghèo (trong đó có vắc xin) không chỉ giới hạn đối với các hộ tham gia dự án phát triển sản xuất mà mở rộng thêm hình thức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình.
nông thôn mới
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, đến nay tỷ lệ vốn đã giao trong 3 năm (2016- 2018) của Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) mới đạt hơn 43% kế hoạch, nên sẽ tạo áp lực cho việc thực hiện và giải ngân giai đoạn tiếp theo.
dự án
(TBTCO) - Ước giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Cà Mau đến cuối tháng 11 có nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn tốc độ bình quân chung cả nước, trong đó giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia gần “về đích” với 98,3% kế hoạch.
Hà Nội
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019. Kế hoạch và dự toán phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả.
chương trình mục tiêu
(TBTCO) - Báo cáo gửi đến Bộ Tài chính của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, địa phương đã có nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến nay, nhiều dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 100% kế hoạch.
nông thôn
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2018 để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) của các địa phương còn chậm so với quy định. Nhiều địa phương phân bổ vốn trong tháng 4, tháng 5, trong khi quy định là phải hoàn thành trong tháng 3/2018.
giảm nghèo
(TBTCO) - Năm 2017, ngoài nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương (NSTW), nhiều địa phương đã bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương (NSĐP) để thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững.