Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa năng lực cạnh tranh
cu
(TBTCVN) - Thời gian vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tích cực triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
bh
(TBTCVN) -Thị trường BH trong năm 2018 phát triển an toàn và bền vững. Năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng quản trị điều hành và quản trị rủi ro của các DNBH đã được nâng cao.
xe
(TBTCO) - Năm 2018, hàng sản xuất chế tạo chiếm 80% tổng kim ngạch xuất khẩu, ở mức 190 tỷ USD. Tuy nhiên, thực tế mức độ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam vẫn còn tương đối nông và đặc biệt là doanh nghiệp (DN) trong nước vẫn chưa gặt hái được đầy đủ các lợi ích từ sự mở cửa kinh tế.
nq
(TBTCO) - Hôm nay (1/1/2019), Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
nâng cao năng lực cạnh tranh
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo số 467/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.
nang luong
(TBTCO) - EU cam kết hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang năng lượng sạch, đồng thời đảm bảo tất cả người dân được tiếp cận với năng lượng có giá cả hợp lý và đảm bảo năng lực cạnh tranh của Việt Nam.
Hàng hóa được xếp tại cảng Long Beach, Los Angeles, Mỹ ngày 23/8.
(TBTCO) - Lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính giai đoạn 2007 - 2009, Mỹ đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành nền kinh tế đứng đầu thế giới về khả năng cạnh tranh.
văn hóa doanh nghiệp
(TBTCO) - Văn hóa doanh nghiệp (DN) là một trong những giá trị cốt lõi có ảnh hưởng quyết định tới năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của DN, trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0).
tt
(TBTCO) - Nhà ở cho công nhân hiện nay vẫn là vấn đề còn nhiều khó khăn, dù mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 là xây dựng được 50.000 ngôi nhà cho công nhân lao động, song đến nay tỷ lệ này mới chỉ đạt hơn 10%.