Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
(TBTCO) - Dự án tín dụng ngành Giao thông - Vận tải (GTVT) để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 đã được khởi động bằng việc ký Hợp đồng gói thầu Dịch vụ tư vấn với trị giá hơn 440 tỷ đồng Việt Nam và hơn 533 triệu Yên Nhật.
(TBTCO) - Thời gian qua, các doanh nghiệp của ngành giao thông vận tải (GTVT) phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như Thiếu vốn, giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng, xử lý biến động giá chưa kịp thời, công tác giải phóng mặt bằng chậm, cơ chế đấu thầu chỉ định thầu còn nhiều bất cập, làm cho các nhà thầu càng khó khăn hơn.