Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
NX
(TBTCO) - Sau khi Nghị quyết 42 có hiệu lực, ý thức trả nợ của khách hàng đã cải thiện. Khách hàng chủ động và hợp tác hơn trong việc trả nợ các tổ chức tín dụng, hạn chế tình trạng chủ tài sản cố ý chây ỳ, chống đối nhằm kéo dài thời gian xử lý.
ĐVSN
(TBTCO) - Theo phản ánh của bà Trần Huyền Trang (Hà Nội), trong thời gian dịch Covid-19, không chỉ các doanh nghiệp, cá nhân gặp khó khăn mà nhiều đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính (hoạt động dựa trên tự cân đối thu chi và không nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước) cũng bị ảnh hưởng mạnh.
Xử lý nợ xấu hiệu quả, bền vững để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
(TBTCVN) - Kể từ khi Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) có hiệu lực, số nợ xấu được xử lý đã tăng gần gấp đôi so với giai đoạn trước.
giảm-15%-tiền-thuê-đất.jpg
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, đến 31/7 toàn hệ thống thuế đã thu được 16.372 tỷ đồng nợ thuế. Trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 11.466 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế là 4.906 tỷ đồng.
bất-động-sản.jpg
(TBTCO) - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 108/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tin này được cả cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp mong đợi để kịp thời tháo “nút thắt".
TV
(TBTCO) - Từ ngày 10 - 12/8/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành phiên họp thứ 47. Trong phiên họp này có nội dung cho ý kiến về báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu.
Bộ phận một cửa Chi cục Thuế khu vực Uông Bí - Quảng Yên (Quảng Ninh).
(TBTCVN) - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Quyết định 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh là đơn vị đầu tiên thực hiện thành công việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực.
Hải Phòng
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, số thu ngân sách của toàn ngành Hải quan 7 tháng qua vẫn đạt 174.603 tỷ đồng, đạt gần 52% chỉ tiêu dự toán.