Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nhà máy lọc dầu Dung Quất
nha may dung quat
(TBTCO) - Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, hôm nay (16/5), Nhà máy lọc dầu Dung Quất chính thức dừng vận hành để bảo dưỡng theo định kỳ 3 năm/lần.
(TBTCO) - Dự kiến trong năm 2014, Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ tiến hành nâng cấp, mở rộng nhà máy. Việc nâng cấp, mở rộng này sẽ cải thiện tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, chỉ số môi trường của nhà máy; đặt nền tảng vững chắc để đa dạng sản phẩm hóa dầu cung ứng thị trường trong nước.
(TBTCO) - Nhà máy lọc dầu Dung Quất phấn đấu năm 2014 sẽ đưa số vốn điều lệ lên 35,5 nghìn tỷ đồng, tổng doanh thu hơn 113 nghìn tỷ đồng, với sản lượng sản xuất và tiêu thụ 5,1 triệu tấn, nộp ngân sách nhà nước 13.772 tỷ đồng.