Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nợ thuế
hoạt-động-sản-xuất-tại-doanh-nghiệp.jpg
(TBTCO) - Theo thông tin của Cục Thuế Thái Bình, lũy kế 11 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 83,9% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 82,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 86% so với cùng kỳ năm 2019.
doanh-nghiệp-tập-trung-sản-xuất-kinh-doanh-khi-dịch-bệnh-được-kiểm-soát.jpg
(TBTCO) - Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thuế cho thấy, tính đến hết tháng 11, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi được 25.520 tỷ đồng tiền nợ thuế, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 17.482 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 8.038 tỷ đồng.
sản-xuất-bình-gas-tại-công-ty-tân-phong an.jpg
(TBTCO) - Báo cáo của Cục Thuế Bắc Giang cho thấy, lũy kế 11 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn đạt 8.129,7 tỷ đồng. Trong đó, thu thuế, phí 4.728 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 3.401 tỷ đồng, đạt 91,7% dự toán UBND tỉnh giao.
chi-cục-thuế-thành-phố-nha-trang-khánh-hòa-ok.jpg
(TBTCO) - Báo cáo của Cục Thuế Khánh Hòa cho thấy, lũy kế 11 tháng năm 2020, tổng thu nội địa trên địa bàn ước đạt 10.311 tỷ đồng, bằng 64,6% dự toán pháp lệnh, giảm 28,1% so với cùng kỳ thực hiện. Đáng chú ý, dịch Covid-19 khiến 14/17 khu vực, sắc thuế có tiến độ thu đạt thấp so với dự toán.
cục-thuế-long-an.jpg
(TBTCO) - Báo cáo thu ngân sách của Cục Thuế Long An cho thấy, đến ngày 30/11, đơn vị thu được 13.394 tỷ đồng, đạt 102,4% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 101,5% dự toán tỉnh giao, bằng 102,7% so với cùng kỳ thực hiện.
cục-thuế-hưng-yên.jpg
(TBTCO) - Cục Thuế Hưng Yên vừa công khai danh sách 1.043 doanh nghiệp nợ trên 1.246 tỷ đồng tiền thuế. Tổng nợ thuế được tính đến ngày 31/10/2020.
chi cục thuế khu vực quảng yên
(TBTCO) - Cục Thuế Quảng Ninh vừa công bố danh sách 451 doanh nghiệp nợ thuế, tiền thuê đất trên địa bàn. Trong đó, Công ty CP Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long đứng đầu danh sách này, với số tiền nợ thuế hơn 343,9 tỷ đồng.
cục-thuế-bình-định-ok.jpg
(TBTCO) - Xác định công tác thu hồi nợ đọng thuế có vai trò quan trọng trong công tác thuế, theo đó Cục Thuế Bình Định tập trung kéo giảm nợ thuế ngay từ ngày đầu năm. Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế, đến nay toàn đơn vị thu được hơn 1.157 tỷ đồng nợ đọng thuế.
huong dan thue
(TBTCO) - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ đợt 2/2020 trên địa bàn. Theo đó, có 586 công ty nợ thuế với tổng số tiền lên đến 4.657 tỷ đồng.