Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ông Phạm Văn Trường
Việc đổi mới cơ chế quản lý tài chính công chính
(TBTCVN) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đang gấp rút hoàn thiện các văn bản hướng dẫn cơ chế tự chủ.
Hoa hong
(TBTCVN) - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, phóng viên TBTCVN đã ghi nhận được nhiều ý kiến từ những độc giả, khách mời đặc biệt, những người đã gắn bó với Thời báo Tài chính Việt Nam trên chặng đường phát triển.
Việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị được ổn định trong thời gian 3 năm
(TBTCVN) - Hiện nay, các bộ, địa phương đang soạn thảo văn bản hướng dẫn về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Tuy nhiên, tiến độ xây dựng các văn bản này còn chậm.
Đơn vị sự nghiệp công
(TBTCVN) - Một trong những điểm mấu chốt nhất khi xây dựng cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập là việc đảm bảo cho người dân được tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu. Đây là một yêu cầu quan trọng, cả về mặt chính trị, kinh tế và xã hội.